Kontakt

Thalia Teatro

thaliateatro@gmail.com


Mgr. Monika Necpálová

štatutárna zástupkyňa divadla

monika.necpalova@gmail.com     +421  903 962 869


Mgr. art. Peter Kamenský

peto.kamensky@gmail.com     +421 948 634 335

_______________________________________________________________________________

Kontaktná a fakturačná adresa:

Thalia Teatro

Generála Ludvika Svobodu 186/28

962 33 Budča

Slovenská republika / Slovakia