Úvod

Vitajte na stránkach divadla

 

THALIA TEATRO

 

Naše divadlo sa zameriava na detského diváka, cestuje po svete, no rado zavíta aj k vám.

Divadlo Thalia Teatro spod Pustého hradu sa zameriava vo svojej tvorbe neraz na detského diváka a mládež. Divadelné predstavenia spája s kreatívnymi divadelnými, literárnymi, výtvarníckymi či bábkarskymi workshopmi a usiluje sa o interaktívne zapojenie publika počas predstavení. Vo svojich predstaveniach sa snaží napĺňať predovšetkým vzdelávací zmysel divadla, preto svoju produkciu pripravuje aj v rámci grantových projektov, spolupracuje s materskými a základnými školami, knižnicami, verejnými inštitúciami, združeniami, na Slovensku aj v zahraničí.

V tvorbe sa chce divadlo priblížiť širokej verejnosti a pripravovať predstavenia a iné rôznorodé podujatia aj pre deti z rôznych sociálnych vrstiev a deti s handikepom. Špeciálne sa divadlo zameriava na cezhraničné projekty a usiluje sa o cezhraničnú spoluprácu, v ktorej vidí veľký význam. Divadlo je schopné pripravovať projekty v slovenčine, v češtine, angličtine a nonverbálne. Tvorcovia divadla pôsobia a vzdelanie v divadelnej tvorbe a prax nadobúdajú na Slovensku, v Čechách i Srbsku.

Špeciálna oblasť pôsobenia Thalia Teatro je spolupráca s krajanskými Slovákmi, žijúcimi v zahraničí. Divadlo pomáha udržiavať slovenský jazyk za hranicami nášho štátu. Pre deti a pre pedagógov vedú jeho členovia už niekoľko rokov divadelné, bábkarke a literárne workshopy a tábory pre krajanské deti a ich pedagógov. Spomeňme len niektoré: Hrnček, var! – Srbsko, Mudrlantky knižky – Srbsko, Úsmev klauna – Srbsko, Abrakadabra – Srbsko, Bábkové divadlo pre slovenských pedagógov – Chorvátska, Babadlovo – Poľsko a pod. Divadlo uviedlo nespočetné množstvo divadelných predstavení pre krajanov v Srbsku, Chorvátsku, Belgicku, Maďarsku, Rakúsku, Českej republike.

Divadlo udržuje priateľské vzťahy s umelcami z rôznych štátov a usiluje sa o medzinárodnú spoluprácu, ale využíva aj dostupné medzinárodné možnosti vzdelávania pre profesionálnych umelcov. Divadlo sa zúčastňuje aj medzinárodných divadelných festivalov (Srbsko, Maďarsko, Poľsko).

Thalia Teatro je už 3 roky, od roku 2014, partnerom Medzinárodného visegradského projektu Gateway to La Strada, kde vedie medzinárodné divadelné workshopy pre mládež. Od roku 2017 je pridruženým partnerom projektu Young Theatre, zameranom na mládež, v medzinárodnom európskom programe Kreatívna Európa. Okrem toho je divadlo zaangažované aj do európskeho divadelného sociálneho projektu Caravan Next.

Divadlo zastrešuje programovo mnohé podujatia, predovšetkým pre deti. Ako príklad uveďme Medzinárodný deň detí, Míľa pre mamu, Deň matiek, Mikuláš, vianočné besiedky, záverečné koncerty, otvorenia detských priestorov, rozprávkový les, športové podujatia.

Vo svojej ponuke má divadelné predstavenia, autorskú tvorbu, klauniády, divadelné a iné tvorivé workshopy, dielne: dramatickú výchovu pre deti a dospelých, divadelné semináre, kreatívne divadlo, túry do literatúry, dramatizované čítania, literatúra kreatívne pre deti a mládež, moderovanie, prípravu kultúrno-umeleckých podujatí a programov, storytelling a iné kultúrne i vzdelávacie aktivity.

 

Naše potulky šírym svetom:

2017 – Belehrad – Srbsko (Festival BITEF Polyphony)

2017 – Kalisz – Poľsko (Festival La Strada)

2017 – Sarvaš – Maďarsko (ako hosť Divadelnej prehliadky Deti deťom)

2016 – Selenča – Srbsko (Predstavenie pre slovenskú menšinu)

2015 – Viedeň – Rakúsko (Predstavenie pre slovenskú menšinu)

2015 – Kalisz – Poľsko (Festival La Strada)

2014 – Nyírbátor – Maďarsko (Festival Winged Dragon)

2014 – Kalisz – Poľsko (Festival La Strada)

2014 – České Budějovice – Česká republika (Dni slovenskej kultúry)

2013 – Kulpín, Kysač, Stará Pazova – Srbsko (Festival 3xĎ)

2013 – Viedeň – Rakúsko (Predstavenie pre slovenskú menšinu)

2012 – Praha – Česká republika (Festival Fiesta Nové scény)

2012 – Brussel, Farnieres – Belgicko (Predstavenia pre slovenskú a českú menšinu)