365 rozprávkových dní s pánom Dobšinským (I. ročník, 2022)

V decembri 2022 končí projekt 365 rozprávkových dní. Končí vzrušujúca cesta rozprávkovými a reálnymi krajinami, plná príbehov, zážitkov a tvorby. Slovenské deti z celej Európy sa zúčastnili našich kreatívnych workshopov s tematikou Dobšinského ľudových rozprávok – pozrite sa už teraz, čo z toho vzniklo!

Srbsko

Od októbra do decembra mala naša lektorka Monika Necpálová 13 stretnutí s deťmi z 8 krajín. Každé stretnutie bolo venované inej ľudovej rozprávke z knihy Pavla Dobšinského. V Belgicku a Srbsku sa workshopy konali naživo, zatiaľ čo deti z Maďarska, Chorvátska, Švajčiarska, Spojeného kráľovstva, Švédska a Ukrajiny sa zapojili do projektu online. Malí krajania sa naučili kreatívne spracúvať umelecký text v slovenčine, pracovať s charaktermi postáv a základnými prvkami príbehu. Soľ nad zlato, Žltovláska a Červeňkráľ, Berona, Traja zhavranelí bratia – to je len malá časť rozprávok, s ktorými deti na workshopoch pracovali.

Chorvátsko
Švédsko

Výsledkom spolupráce slovenských detí, krajanských škôl a organizácií s naším divadlom sa stala virtuálna výstava detských ilustrácií, ktorú nájdete na našej facebookovej stránke. 52 ilustrácií k 12 rozprávkam vytvorili deti individuálne a v skupinách. Online výstava je výbornou ukážkou nielen detskej tvorby ako takej, ale aj modernej interpretácie ľudovej tvorby. Chceme si tak pripomenúť 195. výročie narodenia slavného zberateľa slovenskej ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského a priblížiť jeho život a tvorbu krajanským deťom po celom svete.

Maďarsko
Chorvátsko

Projekt pomohol Thalia Teatro nadviazať spoluprácu s viacerými vzdelávacími inštitúciami a krajanskými organizáciami v Európe. Workshopy a výstava dostali pozitívne hodnotenie pedagógov a nadšené ohlasy zúčastnených detí. Výstava detských ilustrácií sa teší aj na vašu odozvu – môžete podporiť a šíriť krajanskú tvorbu na sociálnych sieťach!

Belgicko
Švajčiarsko

V prípade, ak máte záujem o kalendár ľudových rozprávok, tak ako ich poňali autorsky, ako malí spisovatelia a ilustrátori, účastníci našich krajanských workshopov, kontaktujte nás cez našu facebookovú stránku Thalia Teatro alebo na email thaliateatro.art@gmail.com. Kalendár k vám môže prísť na objedanie poštou v januári 2023.

Projekt 365 rozprávkových dní vznikol za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Veľká Británia
Švédsko
Švajčiarsko
Srbsko
Chorvátsko
Ukrajina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.