Beh za nádej, med a humor – Run for Hope, Honey and Humour

Forma podpory: Fundraising

Názov aktivity: Beh za nádej, med a humor

Ambasádor fundraisingu: Zuzana Kopajová

Dátum hlavnej aktivity: 10.6. 2017

Dátum začiatku fundraisingu: 20.5. 2017

Dátum ukončenia fundraisingu: Deň vyzbierania postačujúcej sumy na uskutočnenie projektov

Suma na vyzbieranie: 2 017 eur

Finančné donácie sa už v súčasnosti posielajú na Paypal účet, na emailovú adresu: thaliateatro@gmail.com

Tieto finančné prostriedky sú už určené len na projekt Farebná záhrada a nebudú sa prerozdeľovať na činnosť žiadnych iných združení, ako to bolo v uvedené v pôvodnej idey zbierky.

Názov projektu Thalia Teatro, na ktorý sa v súčasnosti zbiera: Farebná záhrada

Pôvodná idea zbierky:

Ambasádorkou aktivity vyzbierať pre dve občianske združenia v Banskobystrickom kraji finančné prostriedky, ktoré následne občianske združenia použijú na pripravené projekty s multikultúrnym a ekologickým charakterom, je Zuzana Kopajová z Bratislavy. Zuzana sa rozhodla, že pobeží 10. júna 2017 v Banskej Bystrici za rozvoj bábkovej kultúry a udržanie zdravého životného prostredia, do čoho spadá aj ochrana včelstiev. Jedno aj druhé pre naše deti. Motiváciou je jej vlastný syn, pre ktorého chce zabezpečiť svetlú, kultúrnu a ekologickú budúcnosť. Ako ambasádorka projektu vyzýva Zuzana Kopajová dobrých ľudí, aby finančne prispeli na transparentný účet, ktorý je založený pre túto potrebu vo Fiobanke. Internet banking účtu je viditeľný verejnosti. Všetky vklady a výbery môže ktokoľvek sledovať.

Finančné prostriedky, ktoré sa reálne vyzbierajú na tomto účte, sa následne prerozdelia spravodlivo pre združenie Thalia Teatro a združenie kRaj. Obe združenie sa zaviazali vyzbieranú sumu použiť na špecifické projekty pre zdravú kultúrnu a ekologickú spoločnosť. Cieľom celej fundraisingovej aktivity – teda Behu za nádej, med a humor, je vyzbierať 2 017 eur. Ambasádorka projektu by rada vyzbierala túto sumu do dňa 10.6. 2017, kedy za obe občianske združenia pobeží. Ak sa však táto sume dovtedy nevyzbiera, aj po tomto dátume bude možné prispievať akoukoľvek sumou na účet vo Fiobanke a fundraising zostáva otvorený. Už v tejto chvíli je na účte 100 eur, ktoré tam vložila sama ambasádorka.

Anotácia projektu, ktorý by za vyzbierané peniaze, pripravilo Thalia Teatro.

Názov projektu: Farebná záhrada

Divadlo Thalia Teatro pripraví týždenný minidivadelný bábkový denný ateliér pre deti. Ateliér bude prebiehať formou divadelného a bábkarskeho workshopu. Hlavným motívom ateliéru je prostredníctvom bábkového divadla deti viesť k tolerancii bez ohľadu na vonkajšie odlišnosti. Bábkové divadlo pôsobí ako prostriedok proti tzv. etiketovaniu (ty si biely, ty si čierny, on žije v obrovskom dome, ona nenosí značkové oblečenie a pod.). Za životné podmienky, v ktorých sme sa narodili a v ktorých deti žijú, samotné deti nemôžu. Ateliér vychováva deti ako tolerantných členov multikultúrnej spoločnosti.

Počas niekoľkých večerov sa následne uvedie pre publikom na niekoľkých miestach komponovaný bábkarsky podvečer s názvom „Farebná záhrada“. Deti z ateliéru spoločne s lektormi sa predstavia pred dôchodcami v troch prostrediach. Komponovaný večierok má medzigeneračný charakter. Bábkové divadlo prepojí dve vekovo rozdielna kategórie – deti zo základnej škola a dôchodcov. Atribúty takéhoto spoločenského divadelného večierka sú: Generačné prepojenie, vzájomná motivácia, radosť zo stretnutia a života, úcta k starším, dodanie energie a zmyslu života i pocitu potrebnosti dôchodcom, aktívne zapojenie dôchodcov do divadelnej práce na workshope, akceptovanie rád starších, počúvanie ich príbehov o tom, ako dakedy vyzeral kultúrny život v danom meste alebo dedine, akceptácia toku života – život aj doba sa zmenili, ale divadlo pretrváva – hlavne to bábkové – zachovávanie tradícií, ktoré sú typické pre bábkový Anderleho kraj.

 

Farebná záhrada  – malá, ale uskutočnená!

Divadlo Thalia Teatro pripravilo na začiatku januára 2018 literárno-dramatický ateliér pre deti pod názvom Farebná záhrada. Hlavným motívom ateliéru bolo prostredníctvom kreatívnej pedagogiky a prvkov verbálnej improvizácie deti viesť k tolerancii bez ohľadu na vonkajšie odlišnosti. Umenie pôsobí ako prostriedok proti tzv. etiketovaniu (ty si biely, ty si čierny, on žije v obrovskom dome, ona nenosí značkové oblečenie a pod.). Za životné podmienky, v ktorých sme sa narodili a v ktorých deti žijú, samotné deti nemôžu. Divadlo Thalia Teatro týmto vychováva deti ako tolerantných členov multikultúrnej spoločnosti. Za možnosť zorganizovať kultúrny vzdelávací ateliér ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí finančne podporili náš projekt Farebná záhrada a iniciátorke zbierky, ktorou je Zuzana Kopajová. Ateliér sa konal v priestoroch Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene a zúčastnili sa ho druháci z 5. základnej školy vo Zvolene. Ateliér viedla Monika Necpálová. Vzhľadom na obmedzené prostriedky, ktoré sa na účel ateliéru podarilo získať, modifikovali sme aj my jeho prevedenie, ale jeho hlavná myšlienka zostala zachovaná. Viac o projekte na http://thaliateatro.sk/beh-za-nadej-med-humor-run-hope-hon…/ Ak by ste tento projekt chceli podporiť, radi uvítame akúkoľvek finančnú pomoc cez účet PayPal, na email: thaliateatro@gmail.com

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.