Čo je Erasmus+

Mládežnícka výmena, „We have rights. Humans.“ bola zorganizovaná vďaka projektu Erasmus+. Erasmus+ je výmenný program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Tento program poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov a organizácií. Študenti sa učia o kultúrach svojich ale aj cudzích krajín. Dozvedajú sa nové informácie, ktoré môžu ďalej aplikovať vo svojom živote.

RB

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.