Dramatizuj! na Slovensku

December 2018, január a február 2019 sa nesie v znamení Dramatizuj!

Zámerom projektu Dramatizuj! je realizácia odborných periodických vzdelávacích aktivít – workshopov dramatizácie literárnej predlohy rozprávok Pavla Dobšinského a workshopov autorského písania, ktorého produkty slúžia ako predloha k scenárom. Cieľovou skupinou sú pedagógovia, vychovávatelia, kultúrni pracovníci, študenti konzervatórií, stredných umeleckých škôl, ale aj študenti vysokých škôl, primárne študenti slovenského jazyka a literatúry, pedagogického zamerania, i umeleckých oborov, ktorí vo svojej praxi využijú nadobudnuté zručnosti o tom, ako adaptovať literárnu predlohu, čo je to dramatizácia a čo dramaturgia textu, a naučia sa základné postupy písania divadelnej hry, osvoja si zručnosti v autorskom písaní, pochopia základné princípy gradácie, tajomna, originality, výstavbu charakterov postáv, dramaturgickú linku i vypointovanie deja. Cieľom projektu je povzbudiť verejnosť, vrátane mladých talentovaných študentov umeleckých odborov, slovenského jazyka i pedagogiky, aby nerezignovali na drámu ako súčasť literatúry. Zároveň je cieľom projektu doplniť nedostatočne rozvíjané vzdelávanie v oblasti písania dramatických textov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za jednu z najťažších foriem literárnej tvorby.

   

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Spoluorganizátori:

Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen

Nitriansky samosprávny kraj – Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra

Košický samosprávny kraj – Verejná knižnica J. Bocatia, Košice

Trenčiansky samosprávny kraj – Verejná knižnica M. Rešetku, Trenčín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.