Haló? Ponúkame hrnček storytellingu!

Projekt Haló! zastrešovaný našou organizáciou Thalia Teatro bol zameraný na storytelling, na schopnosť tvorenia a následnú interpretáciu príbehu. Počas niekoľkých online dielní mali všetci účastníci možnosť ponoriť sa do útrob tvorby najprv spoločných príbehov a neskôr svojho vlastného príbehu, ktorý sa následne stal pre každého účastníka výstupom tohto projektu.

Počas prvých stretnutí účastníkov skupina spoločne pracovala najmä prostredníctvom verbálnych hier zameraných najmä na asociácie či významy slov. Následne účastníci spoločne tvorili hravou formou príbeh, pri ktorom im dopomohli kocky s obrázkami. Tie sa postarali o náhodný sled obrázkoch, predznamenávajúci dejovú krivku príbehu.

Ďalším krokom bola diskusia o záľubách jednotlivých účastníkov, z ktorej vzišlo jedno kľúčové slovo, následne definujúce buď problém alebo ústredného hrdinu budúceho príbehu každého z účastníkov. Zakorenenie témy budúceho príbehu pokračovalo postupným rozvíjaním nielen hrdinu príbehu, ale aj jeho deja. Vizualizácia hlavnej postavy príbehu dopomohla účastníkom k následnému dotvoreniu jej charakteru a vlastností.

 

Text: KL

Foto: Archív projektu Haló?, Thalia Teatro

Projekt je podporený z verejných zdrojov hlavným partnerom Fondom na podporu umenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.