Halóóó?: O umení v minulosti a dnes

Náš kurz storytellingu prináša tentokrát do popredia tému kultúry a umenia v minulosti a dnes. Stredoškoláčky i stredoškoláci svojou aktívnou účasťou dávajú na známosť, že mladí ľudia majú záujem o medzigeneračný dialóg. Náš kurz k tomu prispieva poctivou prípravou mladých a vedie ich k umeniu rozprávačstva.

V rámci projektu sme priebežne pracovali so stredoškolskými študentami z regiónu Detvy, Brezna a Čadce. Do priebehu kurzu boli zapojení jednotlivci aj organizované školské skupiny. Z takých môžeme vypichnúť študentky 2. ročníka Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi v Čadci, ktoré svojou vnímavou aktivitou a záujmom nazerať na svet umenia a tvorby nielen zo súčasného pohľadu mládeže, ale aj z perspektívy seniorov, vygradovali 3. ročník projektu. Z ich ohlasov i ohlasov pedagógov možno spomenúť to, čo i nás ako organizátorov na tomto ročníku zaujíma najviac: ako medzigeneračný dialóg medzi mladými a seniormi na tému tvorby a kultúry môže rozvinúť celkovo osobnosť mladého človeka a napomôcť tak jeho profesnému rastu. Veď v spoločnosti sa mladí i starší stretávajú na dennej báze. Náš projekt využíva umeleckú metódu storytellingu nato, aby povzbudzoval obe vekové kategórie k zdieľaniu svojich skúseností a názorov na tému umenia a viedol ich k vzájomnému porozumeniu. Zároveň je projekt osvetou o vývoji kultúry a rôznych formách tvorivosti a tvorby naprieč 20. a 21. storočím.

Thalia Teatro realizuje medzigeneračný projekt vďaka podpore hlavných partnerov: Fondu na podporu umenia a Fondu SK-NIC. Projekt je podporený z verejných zdrojov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.