IETM Aarhus Plenary Meeting: VIDEO: Ekológia a ekonómia v performatívnych umeniach pod jednou strechou / Ecology and economy in performing arts under one roof

SVK

Rozhovor Moniky Necpálovej s Lottie Atkin, manažérkou pre komunikáciu a členstvo v IETM.

Medzinárodná mobilita slovenskej divadelnej umelkyne Moniky Necpálovej na Plenárnom zasadnutí Medzinárodnej siete pre súčasné performatívne umenia, IETM, a na 6. konferencii Európskej asociácie pre divadelné a perfomatívne štúdiá, EASTAP. Medzinárodnú mobilitu Moniky Necpálovej na Plenárnom zasadnutí IETM v Aarhuse podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

© video pripravila Monika Necpálová, Aarhus, Dánsko, 2023

ENG

Monika Necpálová interview with Lottie Atkin, communications & membership manager at the IETM.

International mobility of Slovak theater artist Monika Necpálová at the International network for contemporary performing arts Plenary meeting and the 6th Conference of the European association for theater and performance studies, EASTAP. The international mobility of Monika Necpálová at the IETM Aarhus Plenary Meeting was supported using public funding by Slovak Arts Council.

© the movie was created by Monika Necpálová, Aarhus, Denmark, 2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.