Language is a Key: Kick-off meeting v Krakove

V poľskom Krakove sa od 20. do 22. januára 2020 stretli zástupcovia Thalia Teatro zo Slovenska, Fundacja Active Kids z Poľska a Eduplius z Litvy, aby odštartovali Language is a key – medzinárodný vzdelávací projekt pre dospelých, zameraný na rozvíjanie jazykových schopností v angličtine a prekonávanie komunikačných problémov, podporený programom Erasmus+. Zástupcovia organizácií mali schváliť program projektu, stanoviť krátkodobé a dlhodobé ciele projektu a prediskutovať otázky manažmentu a financií.

Hlavným cieľom projektu Language is a key je vybaviť učiteľov efektívnou metodikou a prístupom k výučbe angličtiny ako jednej zo základných kompetencií súčasnosti. Projekt sa skladá z troch medzinárodných mobilít, kde sa účastníci učia uplatňovať moderné metódy výučby cudzieho jazyka. Poľská organizácia Fundacja Active Kids má na starosti komunikačné metódy lingvistického vzdelávania (communicative language teaching, CLT) pre dospelých, Eduplius z Litvy zavádzajú koncept sociálnej inklúzie a zabezpečujú inklúziu počas vzdelávacích aktivít v rámci projektu, zatiaľčo cieľom Thalia Teatro je ukázať, ako fungujú divadelné metódy výučby angličtiny, a ako neverbálna komunikácia prispieva k zdokonaleniu jazykových zručností dospelých z rôznych sociálnych skupín.

Organizátori tiež prediskutovali budúci priebeh lokálnych aktivít v rámci projektu. Lokálne aktivity sú workshopy, kurzy či prednášky, ktoré sa majú konať v krajinách organizátorov medzi jednotlivými mobilitami. Lokálne aktivity pomáhajú využiť v praxi moderné metódy a technológie vzdelávania, ktoré si účastníci vymieňajú počas mobilít, a zároveň prispievajú k propagácii projektu na regionálnej úrovni.

Budúce hodnotiace stretnutie v rámci projektu Language in a key sa bude konať v Litve a záverečné stretnutie zúčastnené organizácie plánujú na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.