Mladé múzy: Pred oponou I.

Divadlo Thalia Teatro zorganizovalo 6. novembra 2020 online diskusiu s názvom Pred oponou. Hlavnou témou bolo publikum. V diskusii sa predstavili šiesti zaujímaví hostia:

Jana Domoniová je študentkou slovenského jazyka a literatúry v Novom Sade v Srbsku a vo svojom voľnom čase sa venuje literárnej tvorbe, najmä poézie.

Branislav Pop v súčasnosti študuje informatiku na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Píše poéziu, blízko má aj k dramatickému umeniu.

Slavomíra Galdíková je študentkou reštaurátorstva v Banskej Štiavnici. Blízka je jej hudba, predovšetkým hra na gitare.

Alexander Zigo si zas dobre rozumie s klavírom. Zároveň však študuje intermédiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Daniel Dluhý je absolventom Ateliéru dokumentárnej tvorby na FIlmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Zaujíma sa aj o fotografiu a nie je mu cudzie ani ochotnícke divadlo.

Anastasia Toros je pedagogičkou herectva na Univerzite Ivana Franka v Ľvove na Ukrajine. Venuje sa autorskému herectvu, réžii i dramatickej výchove. Zaujíma sa aj o európske divadlo. Študovala v Českej republike, Rusku, Anglicku či Gruzínsku.

Čo je to vlastne publikum? Podľa našich hostí ide o rôznorodý fenomén.

Hostia opísali vnímanie publika najmä v súvislosti s umeleckými dielami, určitou spätnou väzbou a informáciami, ktoré jedna strana vysiela a druhá prijíma. Niektorí hostia vnímajú pod slovom publikum každého jedného človeka, ktorého zaujme niečo pozoruhodné, pričom to nemusí byť práve umelecké dielo.

Podtémou diskusie bola aktivita a pasivita publika, o ktorej hostia diskutovali a uviedli k nej rôzne príklady. Pre umelcov je dôležité vidieť, aký efekt má ich tvorba na publikum. Reakcie publika sa však častokrát k tvorcom nedostávajú bezprostredne. Napríklad, ak hovoríme o literatúre či filme, tvorcovia zväčša nemajú priamy kontakt s publikom.

Cez svoje skúsenosti zo zahraničia Anastasia Toros opísala niekoľko rozdielov v prejavoch publika v rôznych štátoch. Napríklad na Ukrajine sa v divadle môže fotografovať i zhotovovať záznam predstavenia. V  Číne si diváci počas divadelného predstavenia zvyknú vychutnávať chipsy či popcorn. V Anglicku zas  majú organizátori divadelných predstavení veľmi prísny postoj k oneskoreným divákom.

Niektorí hostia označili publikum za ideálne v prípade, že tvorcom poskytne spätnú väzbu, je schopné dielo analyzovať a kriticky ho ohodnotiť. Daniel Dluhý popísal ideálny vzťah tvorcu a publika ako situáciu, kedy nie je očividné, kto presne je publikum. Skupina tvorcov sa tak povediac prelína so skupinou publika.

Hostia spoločne diskutovali i o centralizácii publika. Spomenuli sa podujatia v rámci širšieho územia, napríklad celej krajiny. Rozdiely sa však našli aj na lokálnej úrovni. Iné prístupy ku kultúre má publikum v mestách, iné na vidieku. V súčasnosti sú v umeleckej sfére dôležité technológie, napomáhajúce decentralizácii publika.

Diskusia bola veľmi prínosná pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o akúkoľvek formu umenia,  ale i pre tých, ktorí zastupujú rady publika.

Podujatie Pred oponou sme realizovali v rámci našich celoročných aktivít Mladé múzy, ktoré z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

Text: KL

Foto: Archív Thalia Teatro

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.