Mladé múzy: Verejne!

Skvelí mladí ľudia pretavili 12.marca 2021 vo virtuálnom priestore svoje nápady a energiu do zaujímavých verejných prejavov. Ako inak, kým sme došli do finálnej fázy, absolvovali sme spoločne množstvo zábavných kreatívnych aktivít. Každá jedna poslúžila na uvedomenie si praktických elementov verejného verbálneho prejavu.
Podujatie s názvom Verejne! v rámci projektu Mladé múzy bolo zamerané na zlepšovanie schopností verejného prejavu a bolo určené najmä pre mladých ľudí vo veku od 15 do 35 rokov. Podujatie sa uskutočnilo vo forme online workshopu. 

Verejný prejav je veľmi dôležitá súčasť štúdia či zamestnania, nakoľko v dnešnej dobe reči vládnu svetu. Na tomto workshope si účastníci mali možnosť osvojiť mnohé postupy, ktoré sú pri príprave verejného prejavu dôležité. Prostredníctvom rozličných aktivít si vyskúšali tvorbu prejavu a následne jeho prezentáciu. Rozšírili svoje obzory v oblasti práce s hlasom počas verejného prejavu, rovnako ako nadobudli nové vedomosti a skúsenosti ohľadne reči teľa – gestikulácie a mimiky. 

V úvode workshopu sa účastníci zábavnou formou predstavili. Následne sa pokúšali odprezentovať ľubovoľný predmet, ktorý mali na dosah ruky. Počas tejto prezentácie sa museli sústrediť na konkrétne vlastnosti predmetu, ktoré sú potrebné na jeho odprezentovanie, správnu moduláciu hlasu. Cieľom tejto prezentácie bolo docieliť, aby ostatní účastníci nadobudli výrazný záujem o tento predmet. Po prezentáciách všetkých účastníkov spoločne skupina rozoberala silné momenty jednotlivých prezentácií a aj ich nedostatky, aby do budúcna vedeli účastníci, v čom sa treba zlepšiť. Spoločne stanovili najdôležitejšie faktory verejného prejavu, s ktorými naďalej počas celého workshopu pracovali a rozvíjali ich. 

Workshop bol veľmi osožný najmä pre tých účastníkov, ktorí majú s verejným prejavom ťažkosti, a pomohol im nadobudnúť nové skúsenosti a istotu, ktoré určite počas najbližšieho verejného vystúpenia využijú. Vďaka príjemnej atmosfére workshopu sa účastníci vôbec nemuseli báť skúšať nové veci a vystupovať zo svojej komfortnej zóny.

Mladé múzy realizujeme vďaka podpore z verejných zdrojov. Hlavný partner Fond na podporu umenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.