Non formal job matching

Thalia Teatro zorganizoval ďalší z projektov Erasmus+ v Banskej Štiavnici, od 1.5.2019 do 11.5.2019 s názvom Non formal job matching. Hlavným cieľom odborného tréningu pre pracovníkov s mládežou bolo podporiť a poradiť mladým ako sa uplatniť vo vysnívanej práci. „Učili sme sa, ako pracovať v tímoch s rozdielnymi povahami, čo nie je vždy ľahké,no hravou formou sme to vždy zvládli. V jednotlivých aktivitách sme si skúšali našu koncentráciu, ale aj to, ako reagujeme na stres a ako zvládať takéto situácie,“ ozrejmujú slovenskí účastníci. Projekt bol rozdelený na dve časti. Prvá časť bola o náročných situáciách ,ktoré na mladých striehnu za stenami workshopovej miestnosti, v školách či na pracovisku. „Druhá časť projektu bola venovaná našim snom. Každý dostal priestor na vyjadrenie. No nezostalo to iba pri snení. Pracovali sme ďalej, pretože nestačí len chcieť, treba aj konať. Vďaka workshopom sme zistili, že aj keď máme predstavu, ako dosiahnuť svoj cieľ, existuje ďalších x pohľadov a ďalších x ciest,“ reflektujú naši účastníci. My ako organizátori veríme, že projekt svojím rozsahom pomôže všetkým účastníkov v práci s mladými a posúva napred jednotlivcov v súčasnej spoločnosti. Projekt sme mohli organizovať vďaka podpore programu Erasmus+.

Foto: Archív Thalia Teatro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.