Štyri záhadné písmená: LARP

Ak chceme rozlúsknuť štyri záhadné písmená LARP objaví sa pred nami „Life Action Role-Playing“. Aktéri LARPu vstupujú do nových rolí a ocitajú sa spoločne vo fiktívne situácii. Jednotlivé situácie sa rozvíjajú v rámci príbehu, ktorý určujú pravidlá scenára hry. Aktér hry vo svojej novej úlohe si osvojuje nové spôsoby reakcií, chápanie sveta cez oči niekoho iného, uvažuje ako postava, čiže neraz s odlišnými charakterovými vlastnosťami, ako má v skutočnosti. Postavy v priebehu hry získavajú rôzne nové zručnosti a vyvíjajú sa. Vzhľadom na vzdelávací kontext LARP umožňuje vysoký stupeň improvizácie. LARP stavia nielen na individuálnom prínose jednotlivých aktérov a ich angažovanosti ako jednotlivcov, ale bazíruje aj na skupinovej spolupráci.

LARP sa tematicky viaže na rôzne historické momenty alebo pracuje so sférou science-fiction. V rámci hry LARP je žiadúce používať kostýmy a nevyhnutné rekvizity. Zvlášť kostýmy môžu pomôcť účastníkom, aby sa lepšie zhostili svojej úlohy. Jednotlivé scény sa odohrávajú vo vymedzenom priestore, v exteriéri či interiéri. V hre LARP nie sú všetky udalosti vopred dané a koniec hry nie je známy. Na druhej strane na rozdiel od improvizácie na začiatku pred samotnou hrou sa vytvoria komplexné postavy, ktoré sú tým pádom dané a meniť sa môžu len v rámci príbehu a jeho logiky. V hre LARP vidíme aktérov (hráčov, PC – playing character) a režisérov, ktorí pracujú na scenári. V prípade, že režiséri sú účastníkmi hry, majú špecifickú pozíciu a terminológia ich označuje skratkou NPC (non-playing character). Preberajú na seba takú úlohu, ktorá im umožňuje koordinovať hru, ale pritom nezasahovať príliš do konania ostatných aktérov a ponecháva účastníkom slobodu v rámci situácií, do ktorých sú dovedení.

Metodológiu LARPu testovali Thalia Teatro (Slovensko) a Youth Ac (Poľsko) v rámci dlhodobého spoločného projektu Erasmus+, KA2, Life Education Theatre. V rámci projektu uskutočnili dve mobility: V Banskej Štiavnici v novembri 2019, kde v spolupráci so Strednou priemyselnou školou Samuela Mikovíniho navštívili účastníci, študenti školy, priestory školských dielní. Tu sa pracovalo na kostýmoch a mnohých rekvizitách spojených s hrou LARP, ktorá sa v Banskej Štiavnici odohrala. V rámci projektu vznikli tri scenáre pre hru LARP. V Poľsku počas mobility v septembri 2020 sa účastníci zdokonalili v hereckom prejave, čo umožňuje lepšie stvárnenie rolí v hre LARP.

Foto: Archív projektu Life Education Theatre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.