Medzinárodný The C Project je organizovaný ako súčasť európskeho programu Erasmus+. Druhá mobilita projektu The C prebieha od 6. apríla do 14. apríla 2022 v poľskom meste Murzasichle (neďaleko Zakopaného). Počas mobility si účastníci zlepšili zručnosti práce s bábkou, rozvinuli improvizáciu a iné divadelné kompetencie v tesnom spojení s ekologickým vnímaním prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Navyše, mobilita ponúkala unikátne skúsenosti so samotnou výrobou bábok, masiek a iných rekvizít, ktoré účastníci mohli následne použiť. Došlo k tomu v rámci záverečného predstavenia s názvom The Tree.

Každý z účastníkov vyrábal počas mobility v Poľsku vlastnú bábku stromu a učil sa s ňou pracovať. Strom bol jedným z ústredných motívov nielen tejto mobility, no celého projektu, lebo symbolizuje mohutnosť a zároveň aj krehkosť prírody, ktorú musíme chrániť. Divadelná bábka v podobe stromu sa môže niekomu zdať ako podivný nápad, ale účastníci mobility sa s týmto skvele naučili pracovať a boli pripravení uviesť svoje znalosti do praxe. 

Počas záverečného predstavenia The Tree každý účastník vystúpil so svojou bábkou s krátkym príbehom stromu. Okrem toho, týždeň spoločných divadelných aktivít vybudoval funkčnú a súdržnú skupinu hercov, ktorí predvedli na javisku aj kolektívne etudy. Predstavenie trvalo hodinu a bolo prístupné aj verejnosti v Murzasichle.

Okrem toho, vysielali sme to na facebookových stránkach organizátora aktivít Thalia Teatro a stránkach projektu. Záznam vysielania môžete nájsť na odkaze: 

https://www.facebook.com/ThaliaTeatro/videos/373703198100969/

Projekt je strategickým partnerstvom slovenského profesionálneho divadla Thalia Teatro, Creative Reflex z Dánska a Fundacje Innowacyjnej Edukacji z Poľska. Vzniká vďaka podpore programu Erasmus+.

Text: Thalia Teatro
Foto: Archív projektu The C