United through Education

United Through Education to je názov nášho ďalšieho projektu Erasmus+ pod hlavičkou Thalia Teatro. Prvú časť tohto projektu sme uskutočnili 22. – 31. 05. 2019, druhá časť nás čaká v septembri 2019. Projekt organizujeme vďaka podpore programu Erasmus+.

Niekoľkodňové májové stretnutie bolo zamerané na neformálne vzdelávanie sa v oblasti facilitácie v interkultúrnom prostredí. Dôraz sa kládol na tímovú prácu, medzikultúrne vzťahy, ale aj individuálne schopnosti trénerov, pracovníkov s mládežou v medzinárodnom kultúrnom priestore.

Účastníci z rôznych častí Európy sa stretli v Banskej Štiavnici. „ Pre nás zo Slovenska to znamenalo, že sme mohli lepšie spoznať rôzne kultúry. Prvé dni sme sa spoznávali a postupne sme sa dostávali hlbšie do témy nášho projektu. Začali sme so zábavnejšími aktivitami zameranými na tímovú prácu a porozumenie si,“ rozhovorila sa jedna zo slovenských účastníčok.

Cieľom prvej časti projektu bolo odovzdať účastníkom vedomosti z praktickej i teoretickej oblasti facilitácie v interkultúrnom prostredí. Účastníci si následne vyskúšali úlohu lídrov workshopov, ktoré sami pripravili, implementovali a spoločne zhodnotili.

Foto: Archív Thalia Teatro

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.