365 rozprávkových dní: 2. ročník s Dobšinským vo svete

S radosťou oznamujeme, že začíname druhý ročník projektu s názvom „365 rozprávkových dní“. Tento jedinečný projekt, ktorý Thalia Teatro organizuje s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, si kladie za cieľ spojiť krajanské deti po celom svete prostredníctvom zážitkových dielní ľudovej rozprávky. Workshopy stoja na metodiky kreatívnej pedagogiky, využívajúc prostriedky dramatickej výchovy, kreatívneho písania a ilustrácie. 

365 rozprávkových dní: Online workshop so žiakmi z Chorvátska

Rozprávková odysea: Oživenie slovenskej literatúry pre deti v diaspórach

V roku 2023 si pripomíname 195. výročie narodenia Pavla Dobšinského, významného slovenského zberateľa ľudovej slovesnosti a rozprávkara. Chceme tejto osobnosti venovať zaslúženú pozornosť a priblížiť krajanským deťom fascinujúcu súčasť slovenskej ľudovej kultúry prostredníctvom kreatívneho spracovania rozprávok, tvorby ilustrácií a krátkych textov v slovenčine.

365 rozprávkových dní v Bijeljine, Bosna a Hercegovina

V máji 2023 sme už úspešne zorganizovali prvé tri dielne, ktoré sa konali naživo v Maďarsku a Bosne a Hercegovine. Počas týchto dielní odborná pedagogička Monika Necpálová pracovala s mladšími žiakmi Slovenskej školy v Sarvaši  (zapojil sa 3. a 4. ročník) a zástupcami slovenskej komunity v Bijeljine. Počas dielní sme sa venovali rozprávkam „Kozliatka“, „Koza odratá a jež“ a „O dvanástich mesiačkoch“. Jún sme otvorili online workshopom so siedmakmi v Chorvátsku a spoločne sme si priblížili rozprávku Klinko a Kompit kráľ.

365 rozprávkových dní, Kozliatka, Sarvaš, Maďarsko

Deti mali možnosť rozvinúť si slovenskú slovnú zásobu. Okrem toho sme sa zamerali aj na rozvoj ich kreativity prostredníctvom tvorby farebných ilustrácií k daným príbehom. Tieto ilustrácie sa stanú súčasťou online výstavy detskej krajanskej tvorby, ktorá je prístupná na našej Facebook stránke. Máme radosť, že sme mohli vidieť, aké jedinečné a pôsobivé diela deti vytvorili – pozrite sa aj vy!

365 rozprávkových dní: Koza odratá a jež, Sarvaš, Maďarsko

Projekt 365 rozprávkových dní má za úlohu nielen propagovať slovenskú literatúru a rozprávkové dedičstvo, ale aj poskytnúť deťom jedinečný a kreatívny zážitok. Cez tieto dielne chceme rozvíjať ich tvorivosť a zároveň prepojiť slovenské komunity v zahraničí. Veríme, že tieto stretnutia prostredníctvom literatúry vytvoria pevné puto medzi slovenskými deťmi a ich kultúrou.

365 rozprávkových dní: O dvanástich mesiačkoch, Bijeljina, Bosna a Hercegovina


V pláne je usporiadať do konca roka 2023 spolu 12 dielní. Dielne organizujeme primárne online, bez ohľadu na časové pásmo. Ak by ste chceli svoju komunitu do projektu zapojiť, môžete sa prihlásiť cez sociálne siete nášho divadla alebo pomocou e-mailovej adresy thaliateatro.art@gmail.com. Tešíme sa na ďalšie dielne a veríme, že projekt „365 rozprávkových dní“ bude mať významný vplyv na mladú slovenskú generáciu v zahraničí, ktorá sa týmto spôsobom priblíži k svojmu jazyku, kultúre a literárnej tradícii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.