Stromy: Divadelný ateliér s ekologickým odkazom

Na tri dni v apríli 2023 sa žiaci základných škôl vo Zvolene stali režisérmi, hercami a bábkarmi. Inovatívny divadelný projekt „Stromy“ Thalia Teatro organizovalo vďaka podpore z verejných zdrojov. Hlavným partnerom projektu je Fondu na podporu umenia. Projekt využíval metodológiu bábkového divadla a divadla masiek s cieľom ponúknuť deťom zo zvolenských škôl nové vzdelávacie možnosti a zároveň ich motivovať k aktívnemu zapojeniu sa do ochrany prírody.

Do trojdňového tvorivého divadelného ateliéru s dôrazom na ekológiu a ochranu životného prostredia, ktorý prebiehal 12. – 14. apríla, sa zapojili žiaci z viacerých zvolenských základných škôl: ZŠ Hrnčiarska 2119/1, ZŠ P. Jilemnického 1035/2, ZŠ M. Rázusa 1672/3. Celkovo sa projektu zapojilo niekoľko desiatok žiakov vo veku od 8 do 12 rokov. Vďaka spolupráci so školami sa podarilo prispôsobiť program workshopov tak, aby sa mohla zapojiť väčšina prihlásených škôl, ktoré prejavili záujem o účasť. Nikto sa nenudil: každý workshop obsahoval viacero aktivít, vrátane úvodu do ekologickej problematiky, prípravy scén a postáv, výroby bábok, animácie bábok a objektov a skúšky záverečného vystúpenia.

Projekt „Stromy“ využíval metodológiu bábkového divadla, ktorú Thalia Teatro vypracovalo a úspešne testovalo na európskej úrovni pri práci so záujemcami o moderné vzdelávacie metódy z celej Európy v rámci slovensko-dánsko-poľského strategického partnerstva Erasmus+. Pravidelní čitatelia našich článkov vedia, že bábkové divadlo je jedným z najvýraznejších spôsobov stelesniť vzťah človeka a prírody na scéne, pretože bábkar dokáže oživiť strom, slnko, kvety a nebo a obrátiť sa publiku v ich mene. Divadelná metodológia poskytla deťom jedinečnú príležitosť prezentovať svoje umelecké a tvorivé schopnosti. 

Prostredníctvom divadelných aktivít si deti osvojili základné vedomosti o ochrane životného prostredia a možnostiach, ako samy prispievať k zlepšovaniu stavu prírody. Projekt nebol len o divadle alebo prírode, ale mal aj humánny rozmer, ktorý deti učil sociálnej solidarite, tolerancii a dôležitým hodnotám ľudskosti. Deti sa naučili pracovať v tíme. Rozvinuli si schopnosť komunikácie so spolužiakmi. Všetkým záležalo na kvalitnom prevedení záverečného verejného vystúpenia.

Na scénu!

Vo finále projektu, 14. apríla, sa v priestoroch Starej radnice Mesta Zvolen konalo záverečné divadelné predstavenie, ktoré deti spolu s lektorkou pripravili a predviedli pre spolužiakov, pedagógov, rodičov a ďalších záujemcov. 

Projekt „Stromy“ sa stal nielen významnou vzdelávacou iniciatívou, ale aj divadelnou slávnosťou a spoločenskou udalosťou pre mesto Zvolen. Dokázal spojiť tvorivosť a ekológiu, ponúknuť deťom príležitosť objaviť divadelné umenie a zároveň ich motivovať k starostlivosti o životné prostredie. Iniciatívy, ako je táto, majú potenciál pestovať mladých ochrancov prírody a budovať silnejšiu a udržateľnejšiu spoločnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.