Bábka ako element vo vzdelávaní

Zámerom projektu Bábka ako element vo vzdelávaní je organizácia krátkodobého intenzívneho workshopu pre odbornú verejnosť, študentov konzervatórií, stredných a vysokých škôl, súčasných i budúcich pedagógov, umelcov, pracovníkov knižníc, múzeí, kultúrnych a sociálnych pracovníkov, pracovníkov knižníc, galérií, múzeí a ostatných záujemcov, ktorí vo svojej praxi môžu využiť bábkohru ako prostriedok komunikácie so žiakom, klientom, návštevníkom…

Cieľom projektu je rozšíriť nadobudnuté skúsenosti účastníkov workshopu o prvok práce s bábkou, a to v kontexte pedagogickom, ale aj inšpirovať účastníkov pri výrobe jednoduchej bábky a jej animácie. Projektové aktivity zvýšia vzdelanostnú úroveň odbornej verejnosti, prinesú nové momenty do vzdelávania a učia ľudí učiť sa aj pomimo bežných povinností. Cieľom projektu je aj popularizácia bábkového divadla ako prvku, ktorý nesúvisí len s hrou a divadlom, ale môže mať veľký význam vo vzdelávaní, ak sa zakomponuje aj do klasickej školskej dochádzky. Element bábky môže ovplyvniť celkovú atmosféru v triede a môže výrazne prispieť nielen pri inteligenčnom, ale aj emocionálnom a psychologickom rozvoji žiakov.

Divadlo Thalia Teatro si kladie za cieľ vzdelávať a prinášať moderné techniky do vzdelávania a zároveň sa usiluje aj o medzisektorovú spoluprácu, kedy sa snaží inkorporovať prvky divadla – konkrétne v tomto projekte – do školského vzdelávania.

Thalia Teatro uskutoční projekt v troch mestách: Žilina, Banská Bystrica, Zvolen, a to za pomoci spoluorganizátorov: Konzervatórium Žilina, Literárne a hudobné múzeum – Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, Mesto Zvolen.

 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.