Deep It: Divadlo pomáha čeliť konfliktom

Nový projekt s názvom Deep It je zameraný na propagáciu divadelných metód pri práci s mládežou na tému ľudských práv, mierotvorných aktivít, podpory tolerancie, rešpektu, solidarity a interkultúrneho učenia. Vzniká ako spolupráca nášho divadla Thalia Teatro (Slovensko) s viacerými organizáciami z celej Európy ako sú Grécko, Portugalsko, Bulharsko, Taliansko či Turecko. Projekt  prispieva k rozvoju kompetencií mladých ľudí v oblasti ochrany ľudských práv a riešenia konfliktov.

 

Aktivity v rámci projektu pokrývajú široké spektrum tém, ako sú napríklad vznik a vývoj medziľudských a medzinárodných konfliktov, prevencia nestability a agresivity v lokálnych komunitách, boj proti predsudkom a sociálnej radikalizácii. V súčasnom svete politickej nestability, eskalácie konfliktov, sociálnej, ekonomickej a kultúrnej diverzity. Mladí ľudia by mali poznať nástroje a mali by nadobudnúť zručnosti, ktoré môžu pomôcť týmto výzvam účinne čeliť.

Organizátori projektu využívajú metódy neformálneho vzdelávania, vrátane dramatických, grafických a iných kreatívnych metód. Netradičné prístupy ku vzdelávaniu mladých ľudí pomáhajú vytvárať a udržiavať pozitívnu, neformálnu a priateľskú atmosféru a umožňujú sa rozprávať o vážnych veciach jednoducho a na symbolickej úrovni.

Tréning v rámci projektu prebieha v Banskej Štiavnici od 16. do 26. októbra 2022. Sledujte aktivity a výstupy projektu na sociálnych sieťach Thalia Teatro a facebookových stránkach projektu Deep It. Projekt je podporený programom Erasmus+.

Text a foto: Thalia Teatro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.