Deep It: Ľudské práva prostredníctvom divadelnej metodológie

Šikovní ľudia z viacerých európskych krajín dostali možnosť zúčastniť sa pod vedením slovenského divadla Thalia Teatro a s podporou Erasmus+ jedinečného projektu Deep It. Cieľom tohto projektu bolo poukázať na ľudské práva a prepojiť ich s divadelnou metodológiou. Miesto konania bola prenádherná Banská Štiavnica situovaná v samom srdci Slovenska. Jesenné októbrové dni (16.-26.X. 2022) boli pre medzinárodnú mobilitu ako stvorené.

Ako účastníci z  rôznych krajín a zázemí s odlišnými divadelnými skúsenosťami sme mali mnoho príležitostí vyjadriť naše názory, pocity a myšlienky. Ako dni plynuli, začali sme sa približovať k samotnej podstate tohoto programu: Ako dokáže divadlo pomôcť pri riešení konfliktov v kontexte zachovávania ľudských práv? Po celý čas strávený v Štiavnici sme mali možnosť pracovať v tíme. Pretože tímová práca je veľmi dôležitá, veľa aktivít, hlavne tých ranných, bolo zameraných presne na prácu v skupine. Týmto sme sa od prvého dňa dokázali na seba napojiť a postupne prehlbovať prepojenie jeden na druhého. Stali sme sa dobrým tímom!

Vytvorili sme niekoľko predstavení, ktoré reprezentovali odlišné ľudské práva alebo poukazovali na ich zanedbávanie. Jednou z prvých tém boli vojna a mier. Prostredníctvom divadla sme sa pokúsili zachytiť dôvody vojny i to, ako ovplyvňuje nás obyčajných ľudí. Cez pohybovú improvizáciu sme stvárnili aj to, čo pre nás znamená slovo mier. Jediný prostriedok boli naše telá. Bez slov sme sa snažili komunikovať s publikom. 

Pracovali sme takisto individuálne. Jednou z úloh, ktoré sme dostali, bolo vytvoriť krátke scénky, zamerané na články Deklarácie ľudských práv. Po mnohých diskusiách a vypočutí si názorov ostatných, sme si každý vybrali jeden článok a pokúsili sa neverbálne zachytiť našu interpretáciu  ľudských práv. 

Nakoniec sme mali možnosť predviesť naše scénky v podobe predstavenia aj pred ozajstným publikom. Niektoré scénky sa týkali pramo nás a našich hodnôt. Každý do prípravy individuálnych etúd vložil kus seba a svojho srdca. Pri každom vystúpení bolo cítiť emócie a hlavne podporu od skupiny, čo nám všetkým dodalo odvahu a pomohlo udržať dobrú náladu, aj keď sa rozoberali zložité témy.

Je dôležité, aby sa myšlienka ľudských práv a mierového riešenia sporov šírila ďalej, medzi všetky vekové kategórie, do všetkých krajín sveta. Divadlo a umenie má neuveriteľnú moc zachytiť a povedať to, čo slová nedokážu. Ak jediné, čo sa týmto projektom dosiahne je otvorenie diskusií, môžeme s hrdosťou prehlásiť, že to celé malo zmysel. 

Text: Tatiana Táborská, Thalia Teatro

Foto: Archív projektu Deep it

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.