Deep It: Plagáty s posolstvom / Posters with a message

Počas mobility (16. – 26. október 2022, Banská Štiavnica) účastníci projektu Deep It vytvotili kreatívne plagáty na tému ľudských práv, vojny a mieru, inklúzie a rozmanitosti. Pozrite sa na tieto plagáty, ktoré kombinujú pôsobivý dizajn a dôrazné posolstvo.

Projekt je podporený programom Erasmus+

At the mobility (Oct 16 – Oct 26, 2022, Banska Stiavnica), the participants created posters about human rights, peacemaking, and raising awareness. Look at these posters that combine creative design and a powerful message!

The project is supported by the Erasmus+ programme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.