Deep It: Metodické príručky / The Methodological Brochures

Cieľom projektu Deep It nebolo len naučiť účastníkov používať divadelnú metodológiu pri riešení konfliktov a vzdelávaní o ľudských právach, ale aj šíriť poznatky a zručnosti, ktoré účastníci získali počas mobility. Preto Thalia Teatro spolu s účastníkmi projektu pripravilo pre vás dve brožúry. Prvá z nich približuje metodológiu projektu a uvádza príklady divadelných dielní a aktivít, ktoré si môžete vyskúšať. Druhá obsahuje užitočné rady a nápady, ktoré vám pomôžu pripraviť vlastný workshop o ľudských právach a zvládnuť prípadné problémy. Brožúry najdete na našich webových stránkach, čítajte a zdieľajte ich. Prajeme veľa úspechov!

The idea of the Deep It project was not only to provide our participants with practical knowledge of applying theatrical methodology when talking to their audiences about human rights and tolerance but also to spread the message of the project further. Thalia Teatro with the participants has prepared two publications based on the project result. The first is about the methodology of the project and contains several ideas for workshops and activities for you to implement. The second has some tips and tricks for you to create a useful and fun activity about human rights and handle all the difficulties in a professional way. Read our publications on the website, learn and spread the knowledge! Good luck!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.