Div sa svete divadlu!

Thalia Teatro organizovalo v apríli 2021 projekt pre základné školy vo Zvolene a v Detve s názvom Div sa svete divadlu! Táto vzdelávacia aktivita priniesla online zážitkové divadelné a autorské dielne pre žiakov druhého stupňa základných škôl.

Podujatie nadviazalo na Rok slovenského divadla (2020) malo charakter vzdelávacieho workshopu v oblasti divadla, literatúry a kultúry všeobecne. Témami projektu boli divadlo, publikum, etiketa v divadle či hodnoty predstavení v dnešnej dobe. 

Projekt Div sa svete divadlu! sa zameral na rozvíjanie kreativity, schopnosti vyhľadávania a spracovávania informácií, verejný prejav a autorskú tvorbu detí. Základnou myšlienkou projektu bolo vzdelávanie publika. 

Cieľom projektu bolo vytvorenie e-knihy, ktorá bude poskytnutá základným školám ako učebná pomôcka v oblasti kultúry a divadla. Počas online dielní žiaci prostredníctvom hravých aktivít spoločne tvorili materiál, ktorý Thalia Teatro zakomponovalo do e-knihy o divadle a divákoch. Vytvorená e-kniha je spoluautorským dielom účastníkov workshopov zo základných škôl a bude slávnostne pokrstená na online verejnom podujatí, ktorého sa zúčastnia žiaci, ktorí knihu spoločne tvorili, rovnako ako aj žiaci prvého stupňa. 

Divadelné workshopy viedla lektorka divadelných a literárnych dielní na Slovensku aj v zahraničí, absolventka Kreatívnej pedagogiky na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe, Monika Necpálová.

Všetci zúčastnení žiaci základných škôl počas workshopov dôsledne pracovali na tvorbe materiálu pre e-knihu, avšak vďaka príjemnej atmosfére workshopov si spoločne strávený čas vďaka príjemnej atmosfére všetci užili.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.