Pod lupou

V priebehu apríla 2021 Thalia Teatro organizovalo online projekt pre základné školy s názvom Pod lupou. Do projektu sa zapojili žiaci z viacerých základných škôl vo Zvolene a v Detve.


Projekt Pod lupou bol zameraný na slovenských autorov literárnych diel pochádzajúcich z územia celého Slovenska. Žiaci základných škôl sa zúčastnili umeleckých dielní, počas ktorých mali možnosť nielen rozšíriť svoje poznatky o slovenských spisovateľoch, ale aj rozvíjať kreativitu. Žiaci rovnako rozvíjali aj schopnosť vyhľadávania informácií či schopnosť verejného prejavu.

Podujatie reprezentovalo zážitkové vzdelávanie a rozvinulo obsah osnov predmetu slovenský jazyk s presahom do geografie. Zúčastnení žiaci základných škôl sa počas workshopov zamerali na významné osobnosti slovenskej literatúry, ich život a tvorbu.

V rámci online workshopov žiaci z jednej školy vytvorili časť literárnej mapy, obsahujúcu spracované informácie o živote a tvorbe jedného autora z pochádzajúceho z určitej oblasti Slovenska. Cieľom projektu bolo vytvoriť spoločne s účastníkmi zo všetkých zúčastnených základných škôl komplexnú literárnu mapu Slovenska, pričom z každého z ôsmich krajov Slovenska bol zvolený jeden významy autor literárnych diel.

Workshopy pre žiakov základných škôl viedla lektorka divadelných a literárnych dielní, absolventka Kreatívnej pedagogiky DAMU Praha, Monika Necpálová.

Všetci žiaci počas dielní usilovne pracovali, čoho výsledkom je komplexné spoluautorské dielo – literárna mapa Slovenska, ktorá bude slávnostne odprezentovaná na verejnom online podujatí. Následne bude mapa poskytnutá základným školám ako učebná pomôcka slovenského jazyka a literatúry. 

 

Projekt podporil hlavný partner Fond na podporu umenia z verejných zdrojov.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.