E-kniha Div sa svete divadlu!

E-kniha s názvom Div sa svete divadlu! vznikla ako spoluautorské dielo troch základných škôl zo Zvolena a z Detvy v rámci projektu Div sa svete divadlu! Tento projekt organizovalo divadlo Thalia Teatro počas apríla až júna 2021.

E-kniha obsahuje šesť kapitol, v ktorých deti počas workshopov s lektorkou rozoberali šesť tém súvisiacich s divadlom, divadelnou kultúrou, publikom a inými témami z oblasti kultúry. Počas šiestich dní sa uskutočnilo šesť workshopov zameraných na divadelnú kultúru. Deti sa na dielňach sústredili nielen na divadlo, ale aj na budovanie schopnosti spolupráce, vyhľadávanie informácií či rozvoj kreativity. Žiaci základných škôl sa postarali nielen o texty k témam zameraným na divadelnú kultúru, ale aj o veľmi trefné ilustrácie.

Ako to dopadne, keď idú spolu snehuliaci do divadla? Môže sa snehuliak v divadle roztopiť? Alebo čo nemôžu v divadle snehuliaci robiť? Odpovede na všetky tieto otázky sa dozviete pri čítaní e-knihy o divadle, ktorá je v online forme dostupná pre deti zúčastnených základných škôl ako učebná pomôcka. 

Prvou témou e-knihy je téma s názvom Čo je divadlo a čo mi dáva?, nasleduje téma Ja ako divák. Treťou témou, ktorú deti na workshopoch rozoberali, bola téma Divadelná etiketa, štvrtou témou e-knihy je Aplauz. Kniha pokračuje témou Divadlo a technológie a je ukončená poslednou témou – Čo sa stane na svete, ak raz do divadla nepríde nikto?

Na e-knihe sa okrem žiakov základných škôl podieľali aj redaktorka Monika Necpálová, grafik Stanislav Králik a Katarína Laučíková, ktorá sa postarala o korektúru. E-kniha Div sa svete divadlu! bola uvedená počas dvoch online verejných prezentácií, na ktorej participovali žiaci a pedagógovia zúčastnených škôl. 

Realizáciu projektu Div sa svete divadlo! z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia.

 

Ukážka e – knihy Div sa svete divadlu!

Pozn.: Kniha je majetkom divadla Thalia Teatro. Akékoľvek zdieľanie a rozširovanie ktorejkoľvek časti knihy bez súhlasu Thalia Teatro je zakázané.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.