Dramatikum 2019

Zámerom projektu Dramatikum bola realizácia celoročných aktivít v roku 2019. Aktivity prebiehali v rámci prípravných aktivít od januára do decembra 2019 a boli označované spoločne pod hlavičkou Dramatikum.

Divadlo Thalia Teatro rozvíjalo počas projektu svoje aktivity prevažne na strednom Slovensku. Zároveň počas projektu uskutočnilo niekoľko ciest do zahraničia, aby posilnilo medzinárodnú slovensko-zahraničnú spoluprácu. Počas celého roka divadelníci Thalia Teatro získali veľké skúsenosti v organizovaní aktivít, kontakte s publikom a akceleráciou umeleckých podujatí v stredoslovenskom regióne. Zároveň aktívne rozvinulo spoluprácu s podobnými nezávislými scénami v zahraničí, čo predurčuje ďalšie kroky mladého stredoslovenského divadla na nové spolupráce. Tým ako divadlo sme priniesli nové momenty z európskej divadelnej kultúry na Slovensko. Najväčším prínosom bol rozvoj schopností celého divadelného tímu v oblasti aktívnej divadelnej činnosti a praxe na strednom Slovensku. Počas celého roka vďaka projektu sme nadviazali spoluprácu s kultúrnymi inštitúciami na Slovensku (knižnice, školy, materské školy, iné divadlá). Projekt naplnil svoje motto, ktoré sa skrýva aj v názve Dramatikum – umne o dráme. Cieľom bolo aj umožniť mladým umelcom, aby sa postupne etablovali a získavali profesionálne skúsenosti. Zároveň počas roka 2019 sa do projektu zapájali aj mladí dobrovoľníci zo Zvolena a Banskej Bystrice aj zahraniční tvorcovia, a tak začala vznikať okolo divadla nová komunita, ktorá plne nasleduje systémy fungovania organizácií aj v zahraničí. To sa týka motta aktivizmus v kultúre.

Projekt podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.