Storytelling bez limitov

Zámerom projektu Storytelling bez limitov bola realizácia vzdelávacej aktivity v oblasti divadelného umenia pre mladých v podobe tvorivých divadelných workhsopov storytellingu so zameraním na rozvoj autorskej divadelnej tvorby u detí. V rámci projektu sa organizovalo 6 workshopov, ktoré prispeli k rozvoju verbálneho vyjadrovania s prvkami divadelnosti.

Primárnou hodnotou workshopov bolo to, že sa účastníci rozvinuli ako tvorivé osobnosti, autorsky tvorili príbehy a na osnove workshopov môžu stavať v sebavedomí tvorcu-autora aj ďalej. Účastníci sa naučili veriť svojim myšlienkam a formulovať ich zrozumiteľne, pričom ich vystihli divadelnou rečou pri tvorbe storytellingových scén.

Táto forma intenzívneho vzdelávania bola podľa pedagoógov, ktorí učia literárno-divadelný odbor a vedú bežne divadelné krúžky na školách, ideálna pre nadobudnutie komunikačných schopností, uvažovanie o učebnej látke a syntézu a analýzu poznatkov a ich spracovanie na základe vlastného úsudku. Zároveň sa podľa pedagóga literárno-dramatického odboru ZUŠ Hriňová Mgr. art. Petra Kamenského, ktorý sa ako pozorovateľ zúčastnil workshopu, ukázalo, že „metóda storytellingu vzbudzuje u detí záujem o učebné látky“. „Žiaci si na workshope osvojili nový spôsob hereckého prejavu,“ vyjadril sa dlhoročný skúsený pedagóg LDO a divadelník Peter Kamenský. Za prínos pokladal aj to, že sa deti naučili postupy autorskej tvorby. Mgr. art. Peter Kamenský ocenil aj to, že vďaka projektu do školského systému dostala metódy, ktorá je známa viac v zahraničí ako u nás a za bežných okolností by sa s ňou žiaci LDO v Hriňovej nemali ako stretnúť.

 

 

Projekt podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.