Víťaz Janko

Divadlo Thalia Teatro vďake podporenému projektu z Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja uviedlo 11.12.2019 o 9:30 v Kine Akademik, v Banskej Štiavnici, divadelné predstavenie Víťaz Janko. Pod réžiu predstavenia sa podpisujú Peter Weinciller a Peter Pavlík. Predstavenie sme realizovali v spolupráci s Divadielkom Concordia. Predstavenie Víťaz Janko približuje rozprávkový príbeh Sándora Petőfiho, maďarského básnika so slovenskými koreňmi, ktorý sa spája aj s mestom Banská Štiavnica. Tešíme sa na všetkých malých divákov.

V reprízach sa predstavenie uvidelo pre materské a základné školy mesta Banská Štiavnica. Od učiteľky MŠ Nezábudka (Banská Štiavnica), Oľgy Klakovej sa nám dostalo takejto odozvy: „Predstavenie pre deti Víťaz Janko bolo spracované veľmi originálne, jednoducho a vkusne. Deti od začiatku vtiahlo a bezprostredne zapojilo do deja. Herecké výkony boli pútavé a vtipné, spolu s doprevádzajúcim hudobným sprievodom, kulisami a bábkami mali vysokú umeleckú úroveň. Nároky na pozornosť boli citlivo zvolené zvlášť pre potreby detí MŠ a ZŠ. Zvolená téma deťom priblížila autora, spojeného s Banskou Štiavnicou.“

Vznik inscenácie finančne podporil z verejných zdrojov hlavný partner projektu Fond na podporu umenia a partner Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.