Feedback nás učí

Divadlo Thalia Teatro organizovalo v dňoch od 22.5. 2019 do 31.5.2019 tréning pre pracovníkov s mládežou v rámci európskeho programu Erasmus+, ktorý bol situovaný v očarujúcom prostredí Banskej Štiavnice. Účastníci projektu pochádzali z krajín z rôznych kútov Európskej únie, stretli sa tu rozličné národy hovoriace viacerými jazykmi. Projekt „United through education“ bol zameraný na neformálne vzdelávanie.

Počas dní strávených v spoločnosti ľudí pochádzajúcich z rozdielnych kultúr sme mali možnosť zdieľať zvyky a tradície z našich regiónov, vybudovali sme mnohé priateľstvá, precvičili komunikáciu v cudzom jazyku, a, samozrejme, v neposlednom rade sme seriózne rozvíjali debaty na témy nášho projektu.

Katarína Laučíková /United through Education/

Počas mnohých aktivít sme sa zamerali najmä na tímovú prácu, rovnako ako rozdelenie úloh v skupine s určitým cieľom. Efektívna komunikácia bola ďalším predmetom našich diskusií a workshopov, pričom sme rozobrali jej verbálnu a neverbálnu formu. Podrobne sme spoločne analyzovali vystupovanie na verejnosti, robili sme aj aktivity na tému začlenenie do spoločnosti, rovnako ako na schopnosť viesť skupinu ľudí. Popri hlavných aktivitách sme mali čas aj na zábavné cvičenia na pozdvihnutie hladiny energie a rôzne zaujímavé hry.

Hlavnou náplňou prvých dní projektu bolo spoznávanie jeden druhého, aby sa nám ďalšie dni pracovalo dobre v tíme. Nasledujúce dni nám lídri predstavili efektívne spôsoby kladenia otázok a ich optimálnu postupnosť, čo sme následne precvičovali po zvyšok celého projektu. Rovnako nám predložili aj správnu cestu, ako dávať feedback, keďže práve toto bolo pre väčšinu z nás doposiaľ neznáme. Počas jedného z ďalších dní sme my, účastníci, dostali úlohu v trojiciach, resp. dvojiciach vytvoriť svoj vlastný workshop na jednu z ústredných tém nášho projektu. Workshop sme následne mali implementovať v skupine ostatných účastníkov. Práve oni každý workshop po ukončení zhodnotili. Rovnako sme dostali spätnú väzbu aj od našich lídrov, aby sme sa z nej poučili.

Okrem času stráveného na workshopoch sme spolu trávili mnoho príjemných chvíľ. Podľa záverečných reakcií účastníkov aj lídrov možno zhodnotiť, že všetci sme si tento projekt užili naplno, sme spokojní s výsledkami i so všetkým, čo sme sa naučili a čo si so sebou z tohto tréningu odnášame.

Katarína Laučíková, účastníčka tréningu

Foto: Archív Thalia Teatro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.