First Aid Global: Ako na prvú pomoc

V dňoch 25.9 – 1.10. 2022 sme sa zúčastnili druhej mobility v rámci nášho capacity building projektu FIRST AID GLOBAL. Projekt je zameraný na prvú pomoc na medzinárodnej úrovni. Cieľom je naučiť sa poskytovať prvú pomoc pri rôznych náhlych situáciách, stavoch, poraneniach, pri ktorých dochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia človeka. 

Na druhej mobilite, rovnako ako na prvej, boli prítomní účastníci z Poľska, Slovenska, Chile a Uruguaja. Výprava zo Slovenska bola zložená z troch členov zo Strednej zdravotníckej školy Čadca a traja boli zo Strednej zdravotníckej školy Dolný Kubín, ktorí reprezentovali organizáciu Thalia Teatro. Spoznali sme zaujímavých ľudí z rôznych krajín, s odlišnými zvykmi a obyčajmi, s inou kultúrou a jazykmi. Niektorí účastníci už boli prítomní aj na prvej mobilite a stretnutie s nimi bolo veľmi dojímavé. 

Každý deň mobility bol presne naplánovaný a naplnený rôznymi aktivitami. Naučili sme sa presný postup kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR) u dospelého človeka, aj s použitím externého defibrilátora, poskytovať prvú pomoc pri topení sa, uštipnutí hadom, pri popáleninách, omrzlinách, pri kolapse a veľa ďalších poranení a náhlych stavoch, s ktorými sa môžeme stretnúť v reálnom živote. Našou úlohou bolo aj v prírode natočiť zaujímavé a vtipné video súvisiace s poskytovaním prvej pomoci pri rôznych poraneniach a stavoch. Pre nás to bolo zaujímavé i to, keď sme sa brodili cez potok, prekonávali sme rôzne prekážky cestou lesom, brodili sme sa mlákami a blatom.

Pri prvej pomoci je nevyhnutné dodržať presný postup poskytovania, s cieľom zabrániť zhoršeniu zdravia, vzniku komplikácii, prípadne smrti. Preto je nevyhnutné si svoje vedomosti a zručnosti neustále rozvíjať a prakticky precvičovať. Ako sme to robili aj na tejto mobilite.

Projekt First Aid Global je partnerstvom Thalia Teatro (Slovensko), Fundacja Młodzi dla Europy (Poľsko), High on Life (Čile) a Audele (Uruguaj) a je podporený Európskou komisiou.

Text: E. Chomisteková, Thalia Teatro

Foto: Archív Firts Aid Global

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.