First Aid Global: Capacity building ako beh za zdravím

Projekt FIRST AID GLOBAL je projekt, ktorý je podporený Európskou komisiou a participujú na ňom organizácie Thália Teatro (Slovensko), Fundacja Mlodzi dla Europy (Poľsko), High on life Chile (Čile) a Audele (Uruguaj) . 

Určený je pre ľudí 18+, ktorí majú skúsenosti v práci s mládežou, pre ľudí aktívnych (učiteľov, pracujúcich, vychovávateľov, študentov ,…), ktorí majú motiváciu zúčastniť sa celej dĺžky projektu. Pre ľudí, ktorí budú šíriť výsledok projektu, budú pokračovať v práci s mládežou, budú zdieľať s ostatnými skúsenosti získané počas projektu, budú vytvárať aktivity na báze predlekárskej prvej pomoci a sociálnej inklúzie. 

First Aid Global na druhej mobilite v Poľsku ,2022

 

Cieľom dlhodobého projektu First Aid Global je prostredníctvom neformálneho vzdelávania a inovatívnych metód oboznámiť účastníkov s poskytovaním predlekárskej prvej pomoci pri stavoch ohrozujúcich život, cvičiť sa v zručnostiach pri poskytovaní tejto pomoci, naučiť sa orientovať v informáciách, v teréne geografickom ale aj virtuálnom, spojiť kultúru európsku s latinskoamerickou, búrať rozdiely, cibriť si jazykové schopnosti, nadviazať spoluprácu, naučiť sa dôverovať ľuďom.

 

Text: M. Kuljovská, Thalia Teatro

Foto: Archív First Aid Global

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.