First Aid Global: Štart v Poľsku

Naše prvé nadnárodné projektové stretnutie v rámci projektu First Aid Global sa konalo v Krakove/Poľsko od 26. do 28. januára 2022. Tento dlhodobý projekt bol vytvorený s cieľom riešiť zložitosť problémov súvisiacich so začleňovaním mladých ľudí z rôznych prostredí do života spoločnosti a to práve cez rozvíjanie jednej z najdôležitejších zručností. Hovoríme o poskytovaní prvej pomoci. O tom, čo to všetko môžeme pod tému prvá pomoc začleniť hovoril na stretnutí doktor medicíny z Poľska, ktorý všetkým zúčastneným zástupcom partnerských organizácií preniesol návrh čiastkových tém, ktoré by sa mali stať súčasťou pripravovaných mobilít v projekte. Znalosti z prvej pomoci je vhodné získavať prakticky, preto kľúčovou metódou bude divadlo. Scény zo života, kedy je potrebné poskytnúť prvú pomoc, je oveľa jednoduchšie preniesť na javisko. Bezpečné prostredie scény si kladie za cieľ naučiť adekvátne reagovať v kritickej situácii. Zároveň by mal projekt všetkým budúcim účastníkom z partnerských krajín poskytnúť aj kvalifikované informácie o ľudskom tele a postupoch, ako pomôcť zranenému alebo človeku v ohrozeniu života. 

Projekt vznikol v spolupráci 4 medzinárodných organizácií: Fundacja Młodzi dla Europy (Poľsko), Thalia Teatro (Slovensko), High on life Chile, Audele Uruguay. Projekt je financovaný vďaka podpore Európskej komisie v rámci aktivity budovania kapacít v oblasti mládeže. Cieľom projektu je budovať kapacity organizácií v rokoch 2022 – 2023.

Zástupcovia organizácií hovorili na stretnutí v Poľsku aj o pripravovaných mobilitách. Mobility pre účastníkov zo všetkých štyroch krajín budú organizované v rokoch 2022 a 2023. Partneri hovorili aj o kapacitách prvej pomoci vo svojich krajinách a o veľkom dopade kurzov počas projektu na organizácie a miestne prostredie partnerov. Súčasťou stretnutia bola aj otázka financií, harmonogramu činností, zodpovedností a očakávaní. Dúfame, že projekt bude pre všetkých partnerov podnetnou cestou plnou nových skúseností i efektívnej spolupráce.

Viac nájdete na našej webovej stránke projektu www.firstaidglobal.eu

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.