Language is a Key na lokálnej úrovni

Language is a key – tak znie názov medzinárodného projektu, ktorého slovenským partnerom je práve Thalia Teatro. Projekt je organizovaný s podporou európskeho KA2 programu Erasmus+ a okrem Slovenska sú doňho zapojené aj ďalšie dve krajiny: Poľsko a Litva. Hlavnou témou projektu je zlepšovanie komunikačných schopností v angličtine. 

V rámci lokálnych aktivít Thalia Teatro zorganizovalo v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra workshopy pre pracovníčky knižnice. Workshopy rozvíjali hlavnú myšlienku projektu – účastníčky sa počas nich venovali rôznych aktivitám na zlepšenie anglického jazyka a všeobecne komunikačných schopností. Všetky edukačné aktivity sa diali v duchu divadelných techník, improvizácie a pantomímy. Okrem verbálnej komunikácie v anglickom jazyku mali účastníčky možnosť zaznamenať na sebe aj zlepšenie schopností v rámci neverbálnej komunikácie, k čomu sa spoločne s lektorkou dopracovali cez viaceré divadelné scénky a cvičenia. 

Participantky sa počas workshopov učili nové slová, ktoré sa snažili postupne začleňovať do komunikácie, rovnako tvorili hravou formou aj vety v anglickom jazyku. Postupne spoločne kombinovali verbálnu komunikáciu v anglickom jazyku s neverbálnou komunikáciou, čo na záver workshopov zúročili vo vytvorených scénkach s prvkami improvizácie. 

Na všetkých workshopoch vládla príjemná atmosféra, ktorá dopomohla účastníčkam sa naučiť niečo nové bez akéhokoľvek stresu či nátlaku. Nielen že sa zlepšili v komunikácii v anglickom jazyku, ale rovnako sa naučili využívať dramatické prvky počas práce s ľuďmi, keďže v knižnici často vedú rôzne posedenia a dielne v rámci neformálneho vzdelávania. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.