Language is a Key: Prekonávame jazykové a kultúrne bariéry

Language is a Key je medzinárodný vzdelávací projekt, ktorý vznikol v roku 2020, zameraný nielen na rozvíjanie svojich jazykových schopností, ale aj na prekonávanie komunikačných problémov. Na tomto projekte spolupracujú tri medzinárodné organizácie zo Slovenska (Thalia Teatro), Poľska (Fundacja Active Kids) a Litvy (Eduplius). Cieľom je vybaviť pedagógov, pracujúcich s deťmi a mládežou, efektívnymi metódami a prístupmi vo výučbe angličtiny, ale aj zblíženie sa s inými národnosťami a ich kultúrami. 

Projekt pomáha účastníkom rozšíriť obzory odchodom do zahraničia a zmenou celkového prostredia, či už sociálneho alebo kultúrneho, čo im prispieva k zlepšeniu sociálnej adaptácie na prostredie. Celý tento projekt vznikol z dôvodu, že jazykové schopnosti sú v súčasnej dobe kľúčové: vďaka nim sa znižujú jazykové bariéry medzi jednotlivými národmi, umožňuje sa lepšia komunikácia s rôznymi národnosťami a lepšie poznávanie jednotlivých kultúr a osobností. 

V rámci projektu Language is a key sa organizujú vzdelávacie mobility, na ktorých majú účastníci možnosť obohatiť svoje jazykové zručnosti a nadobudnúť zároveň nové vedomosti a poznatky z rôznych oblastí. Cieľom všetkých troch mobilít je rozvíjať kompetencie pedagógov vo výučbe anglického jazyka u dospelých s využitím rôznych prístupov.

Každý tréning mal svoje zameranie. Prvá mobilita v rámci tohto projektu prebiehala v Poľskom Murzasichle od 6 do 12 Júna 2021, na ktoré účastníci z Poľska, Litvy a Slovenska rozvíjali neverbálne a verbálne jazykové zručnosti, komunikačné schopnosti, postoje a znalosti v angličtine pre sociálne začleňovanie. Tento projekt prebiehal aj v Litve, konkrétne v meste Šiauliai v rámci viacerých termínov a jeden z nich bol zameraný aj na sociálnu inklúziu. V rámci tretej mobility účastníci mali možnosť obohatiť svoje schopnosti zamerané na kritické myslenie, spoluprácu, kooperáciu, individuálnu prácu, kreativitu, ale aj obohacovanie svojich vedomostí a získavanie nových dôležitých informácií. 

Projekt je financovaný z programu Erasmus+ v rámci strategického partnerstva KA2 pre vzdelávanie dospelých.

Text: Thalia Teatro

Foto: Archív projektu Language is a Key

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.