Language is a Key: Finálne zhodnotenie projektu v Bratislave

Na záverečné hodnotiace stretnutie v rámci projektu Language is a key do Bratislavy zavítali zástupcovia zúčastnených organizácií: Monika Necpálová a Katarína Laučíková z Thalia Teatro (Slovensko) a spolu ďalších päť účastníkov z litovskej organizácie Eduplius – Edukacinė įmonė a poľskej organizácie Fundacja Active Kids.

Počas záverečného mítingu, ktorý sa konal v Bratislave od 6. do 8. augusta 2022, účastníci sumarizovali priebeh projektu a plánovali ďalšiu spoluprácu.

Témou stretnutia bola aj tretia mobilita, ktorá sa konala koncom júla a začiatkom augusta v Litve. Účastníci sa počas mobility naučili ako využívať inkluzívne metódy práce pri vzdelávacom procese dospelých, ale aj tínedžerov a detí. Mobilita dostala pozitívne hodnotenie: účastníci získali nové zručnosti a úspešne ich využili v praxi, lektori a študenti dobre fungovali ako tím, a kultúrny program obohatil účastníkov mobility.

Na hodnotiacom stretnutí hovorili zástupcovia organizácií aj o lokálnych aktivitách, ktoré jednotlivé organizácie usporadúvali v rámci projektu Language is a Key v svojich krajinách. Účastníci sa dozvedeli, ako prebiehali lokálne aktivity u kolegov, a dospeli k záveru, že aktivity mali pozitívny vplyv na lokálne komunity a naplnili cieľ projektu – rozvíjanie jazykových schopností v angličtine a prekonávanie komunikačných problémov u dospelých prostredníctvom rôznych moderných metód a techník. Reprezentanti partnerských organizácií na záverečnom stretnutí sa tiež venovali plánovaniu ďalších lokálnych aktivít, ktoré sa budú konať v poslednej fáze projektu.

Záverečný míting sa vyznačoval priateľskou atmosférou. Bol prínosom pre organizátorov všetkých mobilít aj lokálnych aktivít. Zároveň upriamil pozornosť aj na nové získané zručnosti členov organizácií nielen pri vzdelávacom procese dospelých, ale aj pri manažovaní medzinárodných projektov zo zameraním na vzdelávanie dospelých s využitím dramatických metód. Projekt Language is a Key hodnotia partneri ako vynikajúcu skúsenosťou a otvárajú možnosti ďalšej spolupráci.

Projekt je podporený programom Erasmus+.

 

Text: Thalia Teatro

Foto: Archív projektu Language is a Key

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.