Language is a Key: Mobilita v Litve

Language is a Key je medzinárodný vzdelávací projekt, ktorého slovenským partnerom je Thalia Teatro. Súčasťou projektu sú mobility, príležitosti pre účastníkov – študentov a pedagógov – s možnosťou rozšíriť si zručnosti vo sfére vzdelávanie angličtiny pre dospelých. Benefitom, pravdaže, bolo zoznámenie sa s novými ľuďmi iných národností, spoznanie nových jazykov a kultúr. 

Vďaka podpore programu Erasmus+ sa účastníci z rôznych krajín (Slovensko, Poľsko, Litva) mali možnosť od 31. júla do 6. augusta 2022 stretnúť v Litve, aby spoznali nových ľudí a podieľali sa na aktivitách zameraných na inkluzívne vzdelávanie. Mobilita pomohla slovenskému tímu rozvinúť si zručnosti v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Účastníci počas projektu nadobudli nové vedomosti a skúsenosti. Metódy vzdelávania boli založené na párovej a skupinovej komunikácii, vzájomnej tolerancii a porozumenia s vedomím individuálneho rozvoja. Mobilita v auguste bola prínosná pre všetkých zúčastnených, posilnila jazykové a komunikačné schopností a vzájomnú toleranciu.

Mobilita v Litve bola pretkaná aj kultúrou a športovými aktivitami účastníci mali možnosť si vyskúšať basketbal, stolný tenis aj stolný futbal. Účastníci boli ubytovaní v spoločnom útulne zariadenom dome, a tak trávili veľa času spolu, hrali spoločenské hry a spoznávali sa navzájom.

Text a foto: Thalia Teatro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.