Mladé múzy: Mladý poetický večer II

V rámci celoročných aktivít Mladé múzy sa 29. januára uskutočnil Mladý poetický večer, organizovaný Thalia Teatro. Tentokrát boli hostkami štyri dámy z oblasti umenia, ktoré sa vo svojom živote zameriavajú vo veľkom na literatúru. 

Katarína Džunková, absolventka Karlovej univerzity v Prahe, sa literatúre venuje nielen z čisto umeleckého, ale aj výrazne filozofického hľadiska, keďže sa jej štúdiá týkali najmä filozofie. Stala sa víťazkou mnohých literárnych súťaží, na konte má niekoľko vlastných knižiek. Diváci diskusie sa mohli započúvať do jej rozprávania o cestovaní na miesta posledného odpočinku svetoznámych literárnych osobností, ako aj o vnímaní literatúry ako veľmi komplexného odboru. 

Zuzana Poliščák Šnircová sa venuje divadelným vedám. V súčasnosti pôsobí v Divadelnom ústave v Bratislave, kde investuje veľa času do organizácie výstavnej činnosti. Zuzana ako divadelná kritička zároveň priblížila kroky tvorby recenzií a divadelných kritík, poukazujúc na rozdielny pohľad odborníkov na divadelné predstavenia.

Magdaléna Martišková je študentkou Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti sa okrem štúdia venuje aj vlastnej tvorbe. Počas poetického večera mali diváci možnosť vypočuť si básne priamo v autorkinom podaní. 

Daniela Lysá v súčasnosti pracuje v Matici slovenskej. Pôsobí vo viacerých vydavateľstvách, kde rediguje rôzne texty od rozličných autorov a práve táto jej pracovná skúsenosť sa stala základom prvého debatného kola našich hostí. Majú vôbec mladí tvorcovia vytvorené príležitosti na vydávanie svojich diel, alebo si ich cestičky hľadajú na vlastnú päsť?

Hostky spoločne rozoberali nielen najčastejšie témy autorského písania, ale aj ich zameranie, postoje k súčasnej literatúre, zdroje námetov či inšpirácií. Hlavnou métou Mladého poetického večera však bolo skrášliť divákom všedné dni a cez prezentované úryvky diel autoriek poukázať na neuveriteľnú pestrosť slova – od poézie, cez prózu, preklady, cestopisy až po divadelné kritiky. To všetko i oveľa viac lahodilo oku i uchu priaznivcov divadla Thalia Teatro.

Mladé múzy organizujeme vďaka hlavnému partnerovi Fondu na podporu umenia, ktorý podporil naše celoročné aktivity z verejných zdrojov.

Text. KL

Foto: Archív Thalia Teatro, Mladé múzy

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.