Mladé múzy: Pred oponou II

V diskusii organizovanej divadlom Thalia Teatro, vďaka podpore z verejných zdrojov, odobrenej Fondom na podporu umenia, sa v rámci celoročných aktivít divadla „Mladé múzy“, predstavili traja hostia z oblasti kultúry nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Podujatie „Pred oponou“ sa zameriavalo na tvorcov, publikum a najmä kontakt medzi nimi. Všetci hostia priniesli do diskusie svoje postrehy z praxe, ich formu vnímania publika ako respondenta ich umeleckého prejavu.

Jednou z hostí online diskusie bola Regina Broková, česká autorka aj interpretka, ktorá sa vo svojej umeleckej činnosti zaoberá najmä divadlom pre nepočujúcich. Opísala tvorbu divadelného predstavenia v znakovom jazyku aj jeho najpodstatnejšie rozdiely oproti klasickému divadlu. Regina Broková priblížila používanie znakového jazyka v rôznych krajinách. Ako sama Regina povedala, predstavenia s použitím znakového jazyka musia byť prispôsobené konkrétnemu publiku, konkrétnej skupine ľudí.

Ďalší hosť, Pavol Seriš, je slovenský umelec, žijúci v Brne. Zaoberá sa najmä autorským divadlom a do diskusie prispel zaujímavými postrehmi z prostredia nielen pred oponou, ale aj za ňou. Rovnako rozprával aj o adaptácii divadla pre publiká z rôznych kútov sveta, čo vychádza z variability kultúr.

Tretím hosťom bol Martin Schwarz. Venuje sa predovšetkým ilustrácii a tvorbe komiksov. Do diskusie vložil pohľad umelca, ktorý na rozdiel od ostatných dvoch hostí popisuje vzťah umelca s publikom, ktoré nie je prítomné v reálnom čase v hľadisku.

Všetci traja hostia obohatili diskusiu o svoje postrehy a skúsenosti nadobudnuté v praxi, pričom sa diváci mali možnosť dozvedieť mnoho nových vecí z oblasti divadla ale aj iných umení a ich vzájomných presahov.

Text: KL

Foto: Thalia Teatro, Mladé múzy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.