Mladí mladým o ľudských právach

Thalia Teatro na prelome marca a apríla 2019 organizovalo v Banskej Štiavnici mládežnícku výmenu We have rights. Humans. Jednou z aktivít prebiehajúcich po skončení výmeny bola aj organizácia workshopov na tému ľudských práv v krajinách našich účastníkov. Svoj workshop Mladí mladým zorganizoval aj slovenský tím. 16. apríla pozvali do Krajskej knižnice Ľ. Štúra študentov Súkromnej strednej umeleckej školy vo Zvolene.

Čo hovoria o workshope samotní mladí lídri workshopu – účastníci výmeny? „Vybrali sme pár výrokov zameraných na ľudské práva, LGBT komunitu a tak trochu a aj na politiku.

Na podlahe sme pripravili plus a mínus. Ak s výrokom súhlasili postavili sa na plus, ak nie, tak na mínus. Samozrejme, museli obhájiť a objasniť, prečo sa takto rozhodli a čo ich k tomu viedlo. Celý tento workshop bol zameraný na výmenu názorov. Porozumenie druhým a vzájomné pochopenie. Išlo nám o tom dať niektoré problémy do popredia a upozorniť na ne mladých ľudí,“ uvažujú Danka, Radka, Katka, Nika a Alex.

Projekt We have right. Humans sme uskutočňovali s podporou Erasmus+.

DĽ, Foto: tím We have right. Humans

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.