Od knihy k divadlu

Od knihy k divadlu: dva fenomény, ktoré prežili stáročia. Tak znel názov diskusie, ktorú sme viedli v priestoroch Knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene 16. apríla 2019 netradičnou formou.

Študentov tretieho ročníka Strednej súkromnej umeleckej školy vo Zvolene sme oslovili metódou World Café. Táto podoba diskusie bola založená na striedaní účastníkov na niekoľkých stanovištiach, pričom pri každom stanovišti mali možnosť vyjadriť sa k jednej položenej otázke v rámci témy. Pri zamýšľaní sa nad odpoveďou na otázky, týkajúce sa hodnôt a inšpirácií, ktoré môžeme načerpať z oboch diskutovaných médií, prepojenia medzi nimi, či cesty od knihy k divadlu, sme sa spoločne snažili nielen rozobrať otázku z pohľadu čitateľa a diváka, ale aj nahliadnuť do procesu tvorby – či už knihy alebo inscenácie. Diskusia sa po celú dobu uberala veľmi dobrým smerom, počúvali sme jeden druhého, vymieňali sme si názory. Na každom z piatich stanovíšť bol jeden moderátor, ktorý sa počas všetkých rozhovorov sústredil na postrehy a rôzne vnímanie danej otázky, a ktorého finálnou úlohou bolo zhrnúť myšlienky, názory, ktoré počas celého trvania našej plodnej diskusie zachytil od všetkých účastníkov.

Diskusia sa uskutočnila v rámci projektu DRAMATIKUM, ktorý podporil pre Thalia Teatro z verejných zdrojov hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.

KL, Foto: MN

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.