Mobilita prvá! reEDUCATEme!

Prvá mobilita viazaná k strategickému partnerstvu reEDUCATEme! sa konala v auguste 2019 v Poľsku. Stretli sa tu účastníci z troch krajín, pracovníci, učitelia zo Slovenska, Poľska a Bulharska.

Keďže cieľom projektu je prepojiť neformálne a formálne vzdelávanie, začali sme aj našu mobilitu pohybom a to rovno pantomímou. Ona sa nám stala prvotnou v rámci spektra divadelných metód, ktorú sme vybrali na odskúšanie pri aplikovaní divadelnej metodiky vo formálnom vzdelávaní. Účastníci sami prakticky absolvovali viaceré aktivity viazané s pohybom tela vnímavosťou, individuálnou a skupinovo prácou, vzájomným porozumením, komunikáciou prevažne neverbálnou a následne pracovali na online tutoriáloch. To predpokladalo oboznámenie sa so súčasnými dostupnými IT nástrojmi. IT možnosti sú dnes takmer neobmedzené, ale ich využitie musí byť účelné s prihliadnutím na dostupnosť pre neformálne a neformálne vzdelávanie. Vybraté komunikačné technologické nástroje sa stali základom pre spracovanie zvolenej metodiky z prevej mobility.

Materiály sú dostupné na YT.

https://www.youtube.com/channel/UC1QP0MDcywSGuOMcYSaYWnw/videos

Projekt je podporený programom Erasmus+ a stretávajú sa v ňom Thalia Teatro (Slovensko), Nadácia Active Kids (Poľsko), Stredná škola cára Simeona Veľkého, Vidin (Bulharsko).

foto: Archív reEDUCATEme!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.