reEDUCATEme po bulharsky!

Active Kids – organizácia z Poľska ako koordinátor KA2 projektu, na ktorom participujú ako partneri naše divadlo Thalia Teatro (Slovensko) a Stredná škola cára Simeona Veľkého (Bulharsko) spoločne pripravili tretiu, záverečnú, mobilitu v rámci projektu reEDUCATEme! Projekt je počas dvoch rokov podporovaný európskym programom Erasmus+.

Mobilita v Bulharsku prebiehala 15. – 23. augusta 2020 v bulharskom meste Vidin, na pohraniční s Rumunskom. V neľahkej situácii vyvolanej korónavírusom, partneri zorganizovali mobilitu za všetkých bezpečnostných opatrení. Medzi účastníkmi vládla výborná atmosféra a každý deň bol naplnený entuziazmom. Počas mobility účastníci absolvovali workshop vychádzajúci z divadelnej metodológie, čím sa nadviazalo na základy z predošlých mobilít. Zároveň sa však každý mal možnosť priučiť základom žonglovania. Jednotlivé aktivity boli testované na skupine účastníkov, aby sa potvrdila ich možnosť aplikovania vo formálnom vzdelávaní. Aktivity bolo následne spracované do podoby videotutoriálov, ktoré môžu poslúžiť pedagógom na Slovensku, v Poľsku i Bulharsku.

Účastníci pripravili aj krátke videá „Me as an Educator“, v ktorých predstavujú rôzne možnosti uplatnenia neformálnych vzdelávacích metód v ostatných sférach, predovšetkým vo formálnom vzdelávaní. Projekt motivoval účastníkov rozmýšľať o skutočnom prínose aktivít v ich reálnom živote s prihliadnutím na potreby širšej verejnosti.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.