The C: Divadelná bábka v hlavnej úlohe na mobilite v Poľsku

Medzinárodný The C Project je organizovaný ako súčasť európskeho programu Erasmus+. Druhá mobilita projektu The C prebieha od 6. apríla do 14. apríla 2022 v poľskom meste Murzasichle (neďaleko Zakopaného). Hlavným zámerom tejto mobility je, aby si účastníci zlepšili schopnosti pracovať s bábkou, rozvinuli improvizáciu a iné divadelné kompetencie s prepojením na environmentálne a ekologické vnímanie prostredia, v ktorom sa nachádzajú.

Počas workshopov sa účastníci učia, ako narábať s bábkou, čo zahŕňa rôzne aspekty: pohyb, hlas či samotnú výrobu bábky. Účastníci z rôznych krajín (Slovensko, Poľsko, Dánsko) spoločne pracujú v skupinách a postupne tvoria bábkové predstavenie, do ktorého budú mať možnosť pretaviť všetky informácie, poznatky a skúsenosti, ktoré nadobudli počas mobility. 

Ako spoznať ľudí?

Účastníci nakreslili na obyčajný kancelársky papier svoje meno a k nemu pripísali päť piktogramov, ktoré symbolizujú ich osobnosť, minulosť – súčasnosť, ale aj ich sny do budúcna. Každý si vybral z kolektívu  piatich účastníkov. Pri tejto aktivite si precvičili mená a zároveň museli znázorniť piktogramy dôležité pre danú osobnosť. Týmto o sebe veľa zistili a zároveň zmazali prvotné hranice spoznávania. Práca  v skupinách a pároch je veľmi dôležitá, pretože vzniká puto, pri ktorom účinkujúci začnú viac dôverovať druhým.

Zvuky – emócie – meditácia

Na vyjadrenie rôznorodosti emócií účastníci využili reč tela a silu hlasu. Napodobňovali rôzne aktivity, emócie, zvuky, citové rozpoloženie od strachu, smútku až po radosť a nadšenie. Neskôr sa dostali do štádia relaxácie, kde všetci sedeli v tichosti a dýchali. Dych je dôležitou súčasťou práce pri herectve s bábkou. Každý účastník vyjadroval svoj vnútorný zvuk. Účastníci vystupovali individuálne, no zároveň tvorili kolektív, v ktorom ich zvuk tvoril jednotný celok. Zvuk vzbudzoval hlboké emócie, účastníci mohli cítiť radosť, ale aj strach a prechádzať si týmto momentom spolu.

Anima – duša. Animovať – vdýchnuť život, dušu do bábky.

Bábka? Alebo bábkar? Jeden z účastníkov hrá bábku a druhý ho vedie. Je to o dôvere, o citlivosti ako so „živou“ bábkou narábať, aby vyjadrovala dôveryhodné emócie a robila skutočné pohyby. Zároveň je dôležité zachádzať s citom, aby si účastníci neublížili, keďže figurujú ako živé bábky.

Tvorba bábok a masiek

Mobilita naberá smer zdokonaľovania sa v tvorbe bábok, samotnej výrobe, pričom neopomíname ani výrobu a použitie masiek. Maska je tiež druhom bábky. Týždeň plný aktivít synchronizuje skupinu. Zároveň každý pracuje aj na svojej maske a bábke. Všetko v kontexte hlavnej témy mobility a do tej ochrana lesov a zábrana nerozumného odlesňovania.

Mobilitu odborne viedli divadelní umelci a pedagógovia so zameraním na bábkové divadlo Monika Necpálová a Evgeni Ibragimov.

Projekt je strategickým partnerstvom Thalia Teatro zo Slovenska, Creative Reflex z Dánska a Fundacje Innowacyjnej Edukacji z Poľska. Vzniká vďaka podpore programu Erasmus+.

Viac informácií o projekte nájdete na FB stránke projektu The C Project

 

Text: Thalia Teatro

Foto: Archív organizátorov a projektu The C

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.