The C: Les v knižnici vo Zvolene

„A boli sme les!“ uviedla účastníčka druhej mobility projektu The C Alžbeta Bosnyák Bahúlová, ktorá so svojou kolegyňou Ruslanou Samčukovou, tiež účastníčkou mobility v Poľsku, pripravili lokálne aktivity v podobe workshopov na svojom pracovisku – v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Obidve dámy, pôsobiace ako kultúrne pracovníčky, sú si vedomé významu aplikovania získaných zručností z metodológie drámy pri osvete v knižnici. Po konzultácii s lektorkou mobility v Poľsku, Monikou Necpálovou, pripravili pracovníčky zaujímavé aktivity počas 27. a 28. apríla 2022.

Spoločne sa dvoch workshopov s názvom „My sme les“ zúčastnilo 30 účastníkov z 3. a 5. základnej školy vo Zvolene. Tematicky sme sa venovali lesu a rastlinnej ríši. Deti sa dozvedeli, že život každého človeka je nerozlučne spojený s rastlinami a lesom. Od počiatku dejín ľudstva jestvuje medzi človekom a rastlinami veľmi tesné puto. Preto aj ich poznávanie a ochrana má veľký význam.

„Naše workshopy boli predovšetkým zamerané na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí o lese (stromoch, rastlinách a vtákoch). Poodhalili sme základy vývoja vzťahu medzi človekom a rastlinami. Priblížili sme si vlastnosti a pôvod niektorých rastlín, učili sme sa rozoznávať zvieratká v prírode podľa zvukov,“ približuje Ruslana Samčuková.

Dobrým pomocníkom na workshopoch boli pastelky a fixky. Deti vo dvojiciach maľovali obrázky, kde sa snažili zobraziť svoj pohľad na les. Potom „zahrali“ svoj obrázok pred triedou. Na workshopoch sa použili pomôcky, vďaka ktorým účastníci rozpoznávali zvuky vtákov a zvieratiek. Dráma ako prostriedok vzdelávania sa naplno rozvinula v scéne les, ako hovoria lektorky: „Zahrali sme spolu les, v ktorom sa menila atmosféra (pokojný i harmonický les, les pred búrkou, les, v ktorom fučí vietor, číha nebezpečenstvo…).“ Deti si uvedomili, že o prírodu sa treba zaujímať, byť pozorný, spoznávať ju a čo je najdôležitejšie-usilovať sa ju chrániť.

Lokálne aktivity organizuje Thalia Teatro k projektu The C, ktorý je podporený programom Erasmus+, ako strategické partnerstvo organizácií zo Slovenska, Poľska a Dánska.

Text a foto: Thalia Teatro

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.