The C: Mobilita v Poľsku v duchu pantomímy

Thalia Teatro je slovenským partnerom medzinárodného projektu The C, ktorý je organizovaný s podporou európskeho programu Erasmus +, KA2. Do projektu sú okrem Slovenska zapojené aj ďalšie krajiny: Poľsko a Dánsko.

Projekt The C sa zameriava na riešenie ekologickej otázky, ktorá v súčasnosti dominuje svetu. Ekologické témy však rozoberá prostredníctvom využitia rozličných divadelných techník, ako napríklad improvizácia, pantomíma či neverbálna komunikácia.

V septembri 2021 bola organizovaná prvá z troch mobilít, ktoré sú v rámci projektu naplánované. Mobilita sa uskutočnila v Poľsku a zúčastnili sa jej participanti z Poľska, Slovenska a Dánska. Počas dní mobility sa mali účastníci možnosť zlepšovať v improvizácii, pantomíme, rozvíjali svoje herecké schopnosti a najmä sa zameriavali na rozšírenie svojho povedomia k ekologickej téme. Prostredníctvom divadelných techník sa účastníci spolu s lektormi snažili nájsť alternatívne riešenia krízy spôsobenej znečisťovaním a ničením životného prostredia a následne po každej z aktivít viedli aktívnu diskusiu na tému konkrétnej oblasti ekológie. Týmto spôsobom si mali možnosť vymeniť názory na niektoré konkrétne ekologické problémy a spoločne sa snažili nájsť schodnejšie a ekologickejšie cesty fungovania spoločnosti.

V rámci tohto projektu sa uskutočnia ešte ďalšie dve mobility, ktoré budú aj naďalej rozvíjať problematiku ekológie v jednotlivých zapojených krajinách aj vo svete, a tým projekt napĺňa svoj cieľ zamerať sa práve na riešenia kritických prvkov spoločnosti, ktoré životné prostredie znečisťujú.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.