The C: Ekologické riešenia v knižnici

Počas workshopov organizovaných v rámci projektu The C v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene zamestnankyne knižnice rozoberali problematiku ekológie prostredníctvom rozličných divadelných techník, ako napríklad improvizácia, pantomíma či neverbálna komunikácia.

Výsledkom týchto workshopov bolo zhotovenie plánu na ekologickejšie fungovanie knižnice, ktorý bude v dohľadnej dobe zrealizovaný. Tento plán zahŕňaj najmä nákup tlačiarní s ekologickými náplňami (1000 kusov náplní), no zároveň bolo jedným z hlavných bodov celkovo obmedziť využívanie dokumentov v tlačenej forme, nevyužívať tlačiarne napr. na tlačenie e-mailov. Rovnako sa účastníčky workshopov s lektorkou zhodli na myšlienke organizovania podujatí zameraných na ochranu životného prostredia pre deti i pre dospelých, keďže táto téma v dnešnej dobe otriasa celým svetom. Veľmi dôležitý je aj separovaný zber odpadu a využívanie recyklovaného papiera v prípadoch, kedy je využitie papiera naozaj nevyhnutné. So separovaním odpadu na jednotlivých oddeleniach začína knižnica práve v rámci lokálnej iniciatívy v rámci projektu The C. Veríme, že tento cieľ sa podarí pribežne napĺňať a že zamestnanci i návštevníci knižnice triedenie odpadov prijmu s radosťou.

Ďalším spôsobom, ako zamestankyne knižnice môžu pomôcť k zníženiu znečistenia životného prostredia, je chodenie do práce pešo alebo na bicykli, keďže v týchto prípadoch sa dennodenne nespotrebovávajú znečisťujúce palivá. Ekologické čistiace prostriedky rovnako napomôžu naplniť plán chodu knižnice v ekologickom duchu, najmä v súčasnej dobe, kedy je každý deň potrebné dezinfikovať povrchy v súvislosti s ochranou proti šíreniu koronavírusu.

Pri ekologických riešeniach je dôležité ich dlhodobé využívanie, nakoľko sa musíme pokúsiť o udržateľný spôsob života. Avšak, ekologické riešenia by nemali ľudí priveľmi obmedzovať, dokonca by im mohli robiť aj radosť, ako napríklad vybudovanie BIO záhradky v areáli knižnice. Lokálna iniciatíva začala vo veľkom a Thalia Teatro ju bude v rámci celého projektu The C podporovať, rozvíjať a sledovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.