The C: Workshop v knižnici: veselo, eko, improvizačne

V dňoch 10. až 14. januára 2022 sa v priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutočnili workshopy pre zamestnankyne zvolenskej knižnice. Workshopy boli organizované divadlom Thalia Teatro ako súčasť lokálnych aktivít v rámci medzinárodného projektu The C, ktorý je podporený z európskeho programu Erasmus+.

Workshopov sa zúčastnilo deväť zamestnankýň knižnice vo Zvolene, ktoré každodenne spoločne pracujú na chode knižnice, no počas workshopov mali možnosť si vyskúšať aj aktivity, ktoré určite nemajú v rámci práce na dennej báze.

Projekt The C, ktorého súčasťou organizované workshopy boli, zameralo Thalia Teatro v rámci lokálnych aktivít na Slovensku na divadelné techniky a ich využitie v rozličných zamestnaniach a v každodennom živote. Na workshopoch sa účastníčky zlepšovali v improvizácii, pantomíme a neverbálnej komunikácii. Tento projekt sa však okrem divadla sústredí aj na veľmi dôležitú ekologickú otázku, ktorá v súčasnosti dominuje svetu vzhľadom na jej závažnosť.

Okrem zlepšenia sa v divadelných technikách mali tieto workshopy aj veľký ekologický význam pre fungovanie knižnice vo Zvolene. Účastníčky si totiž uvedomili prvky ekologickej zodpovednosti nielen jednotlivcov, ale aj skupiny ľudí, ktorí spolu pracujú a tvoria jeden kolektív. Spoločne s lektorkou vytvorili návrh ekologickejšej formy fungovania chodu knižnice, ktorý zahŕňa nielen nákup nových ekologických tlačiarní, ale aj redukciu využívania tlačených dokumentov či organizovanie podujatí zameraných na zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.