The C: Naši lektori šíria povedomie o umení klaunov

Dňa 12.08.2022 sa v Oščadnici uskutočnil prvý workshop o projekte The C: Clown it! Organizátorom workshopu je Thalia Teatro. Na začiatku workshopu sme účastníkom predali základné informácie o projekte The C a porozprávali im o našich skúsenostiach s objavovaním nášho vnútorného klauna. Vysvetlili sme im ako budú fungovať jednotlivé aktivity, ktoré sme si pre nich pripravili. Neskôr sme sa presunuli do vonkajších priestorov, keďže mnohé aktivity si vyžadujú väčší priestor. 

Prvou aktivitou bola hra mačka a myš. Účastníci boli rozdelení do dvojíc, dvojice sa nemohli rozdeliť, potom boli vybrané dve dvojice, prvá bola „mačka“ a druhá bola „myš“, ostatné dvojice boli rozmiestnené po priestore a stáli na mieste. Mačka naháňala myš, ak sa myš chcela zachrániť musela chytiť jednu z dvojíc, ktoré stáli. Vtedy sa z dvojice, ktorá stála, stala mačka, a z dvojice, ktorá predtým hrala mačku, sa stala myš. Táto aktivita všetkých účastníkov dostala do veselej a hravej nálady.

Počas ďalšej aktivity mali účastníci workshopu možnosť pracovať so svojou predstavivosťou. Postavili sme sa do kruhu a mali sme imaginárny objekt, ktorý sa mohol stať čímkoľvek, čím  sme chceli, aby sa stal. Postupne sme si ho všetci podávali a vytvárali mnohé zaujímavé objekty, ako napríklad bicykel, jablko, počítač či kvietok.

Nasledujúca aktivita bola zameraná na to ako účastníci dokážu napodobniť 4 elementy: zem, vodu, vzduch a oheň. Boli postavení do dvoch radov, po piatich ľuďoch, stojacich oproti sebe. Jeden rad predstavoval jeden element, druhý rad predstavoval iný. Bolo zaujímavé pozorovať ako jednotliví účastníci znázorňujú daný element svojimi pohybmi a čo sa môže stať, keď sa dva elementy stretnú. 

Posledná aktivita, ktorú sme si vyskúšali, sa nazýva pohľadnice. Účastníci boli rozdelení do skupiniek po troch až štyroch a ich úlohou bolo spolupracovať a vytvoriť „pohľadnicu“ zo svojho postoja. 

Účastníci nášho workshopu sa naučili, ako znázorniť ich vnútorný svet a ukázať svoju predstavivosť. Napriek tomu, že nie veštci majú skúsenosti s divadlom sme si tento deň užili, zabavili sme sa a máme krásne spomienky.

 

Projekt The C je strategickým partnerstvom organizácií Thalia Teatro (Slovensko), Fundacja Innowacyjnej Edukacji (Poľsko) a Creative Reflex (Dánsko) a realizuje sa vďaka podpore programu Erasmus+.

Text a foto: Thalia Teatro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.