The C: O recyklácii cez techniku klaunstva

Dňa 26.8.2022 sa uskutočnil tretí workshop nadväzujúci na mobilitu The C: Clown it!, podporenej programom Erasmus+, ktorej sme sa ako členovia Thalia Teatro zúčastnili v Dánsku.

Workshop bol určený pre pedagógov a osoby pracujúce s deťmi a mládežou. Jeho cieľom bolo predstaviť účastníkom problematiku plastov, znečistenia oceánov a taktiež ukázať im metódy, ako s týmito témami pracovať aj s mladším publikom.

Prvou časťou programu bola prezentácia, v ktorej sme účastníkov zoznámili s naším projektom a teoretickými poznatkami, ktoré sme si doniesli z mobility. Tým sme im jednoducho predstavili danú problematiku znečistenia, spojenú s metódami recyklovania, ich výhodami a nevýhodami. Taktiež sme načrtli aj využívanie klaunstva ako formy vzdelávania. V tomto smere šlo hlavne poukázanie na úlohu klaunov, toho, ako interagujú s publikom, ako hravo pracujú s témami, kostýmami a prostredím.

V praktickej časti sme sa zamerali na prácu s plastovými materiálmi a na to, ako ich využiť namiesto toho, aby sa ich len tak vyhadzovali. Poskytli sme aj fotografické ukážky toho, čo sme sami vytvorili počas mobility v Dánsku. Tým sme sa snažili poskytnúť nápady, ako deti a mládež pozitíve motivovať, aby sa venovali kreatívnym činnostiam a zároveň robili niečo prospešné pre planétu.

V ďalšej časti, do ktorej sme priamo zapojili publikum, sme ostali pri práci s plastovými materiálmi. Tu sme využili osvojenú aktivitu z mobility, ktorej cieľom bolo nechať medzi publikom kolovať plastový predmet, téglik od jogurtu, pričom každý účastník mu mal na základe priamych či nepriamych asociácií pripísať nové pomenovanie alebo funkciu. Niekto v ňom mohol vidieť bubon, niekto ďalší zase klobúk. Tak sa hra opakovala niekoľko kôl, kým nedošli nápady. Cieľom tejto hravej aktivity bolo nechať publikum vyskúšať si prvky improvizovanej divadelnej činnosti spojenej s kreativitou.

V závere sme pustili aj záznam nášho divadelného predstavenia z konca mobility, ktorý si taktiež vyslúžil pozitívne reakcie publika. Naším cieľom bolo ukázať hlavne, ako sa dá pracovať s rôznymi problematickými témami a taktiež, akými spôsobmi pracovať  s tvorivosťou. 

 

Projekt The C je strategickým partnerstvom organizácií Thalia Teatro (Slovensko), Fundacja Innowacyjnej Edukacji (Poľsko) a Creative Reflex (Dánsko) a realizuje sa vďaka podpore programu Erasmus+.

Text a foto: Thalia Teatro

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.